News

„Bureau Veritas“ pristato „Circular+“ – naują požiūrį į įmonių tvarumą

Jun. 26 2019

„Bureau Veritas“ pristato „Circular+“ – naują požiūrį į tvarumą, grindžiamą kompleksiniu paslaugų paketu, siekiant padėti verslo įmonėms pereiti prie žiedinės ekonomikos verslo modelio. 

Tvarumo sąvoka išgyvena esmines permainas, nes vyriausybės ir komercinės įmonės ieško būdų laikytis įsipareigojimų ir išsaugoti ribotus išteklius, kovoti su klimato kaita ir mažinti taršą. 

Jau daugelį metų verslo įmonės yra sutelkusios dėmesį į neigiamo poveikio aplinkai mažinimą: šiandien jos siekia eiti dar toliau, kad patenkintų būsimus norminius reikalavimus ir viršytų klientų lūkesčius. Daugeliui tai reiškia suprasti žiedinės ekonomikos sąvoką – atsinaujinantį verslo modelį, pagal kurį ištekliai būtų nuolat pakartotinai naudojami ir perdirbami.

„Pastaraisiais metais labai padidėjo visuomenės informuotumas apie klimato kaitos keliamas grėsmes, o vyriausybės ir komercinės įmonės vis labiau telkia dėmesį į energijos ir išteklių vartojimo bei atliekų susidarymo mažinimą produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo metu“, – teigė Sébastien Fox, „Bureau Veritas“ sertifikavimo paslaugų skyriaus viceprezidentas.

Daugelis vis dažniau juda link žiedinės ekonomikos verslo modelio tam, kad suprastų ir savo veikloje optimizuotų energijos naudojimą, taip pat gamtos išteklius, tokius kaip mediena, metalai ir mineralai. Tačiau žiedinė ekonomika yra trikdanti: reikalaujama, kad verslo įmonės persvarstytų esamus linijinius verslo modelius, kurie generuoja atliekas kiekviename gamybos ir vartojimo etape, ir užtikrintų naujus produktų bei verslo procesų projektavimo įgūdžius. Tai gali būti sudėtinga įsisavinti, ypač didelėms tradicinių pramonės šakų įmonėms.

Būdama pasaulinė lyderė aplinkosaugos ir tvarumo sertifikavimo srityje, „Bureau Veritas“ dabar palaiko skirtingų dydžių organizacijas, teikdama tvarumo mokymų, audito ir sertifikavimo paslaugas. Mes taikome efektyvų, vartotojui draugišką, standartais pagrįstą metodą, kuris veikia visoms komercinėms įmonėms ir kuriuo siekiama įtraukti tiek darbuotojus, tiek klientus.

„Bureau Veritas“ „Circular+“ paslaugos pateikia organizacijoms visame pasaulyje bendrąsias praktines nuostatas, padedančias laipsniškai persvarstyti savo procesus. 

„Circular+“ – tai holistinis požiūris, siūlantis procesų audito ir valdymo sistemos paslaugas, padedančias organizacijoms valdyti tiek aplinkos, tiek socialinius padarinius“, – aiškino Sébastien Fox. 

„Įvairūs mokymai, nepriklausomo tikrinimo ir sertifikavimo produktai leidžia komercinėms įmonėms pritaikyti tiek individualius procesus, tiek visus verslo modelius joms tinkamu greičiu, atskleidžiant tiekimo grandinės problemas ir gerinant skaidrumą. Auditas suteikia galimybę nustatyti problemas, pranešti apie kontrolės veiksmingumą ir stebėti tikslų siekimą laikui bėgant.“ 

Aplinkosaugos vadybos sistemos standartas ISO 14001:2015 yra „Circular+“ principo pagrindas; jis skatina produktų ir paslaugų gyvavimo ciklo požiūrį ir pateikia poveikio mažinimo sistemą. „Bureau Veritas“ taip pat teikia paramą klientams energijos valdymo srityje, rengdama mokymus, atlikdama auditą ir sertifikavimą pagal ISO 50001 reikalavimus. Su žaliavomis susijusios rizikos klausimai sprendžiami pasitelkiant specialias schemas, pavyzdžiui, FSC ir PEFC medienos gaminiams arba ASI aliuminio gaminiams.  

Šiandien verslo įmonės taip pat susiduria su daugeliu socialinių problemų: dvi svarbiausios yra sveikata ir sauga bei etiškos darbo praktikos užtikrinimas visoje tiekimo grandinėje. Siekdama padėti savo klientams šiose srityse, „Bureau Veritas“ siūlo akredituotą sertifikavimą pagal naują Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartą ISO 45001, etiškos prekybos auditą (SMETA) bei sertifikavimą pagal Socialinės atskaitomybės (SA8000®) standartą.