„BUREAU VERITAS“ VERSLO PARTNERIŲ ELGESIO KODEKSAS

Visais veiklos organizavimo lygiais visoms savo vykdomoms operacijoms ir visose savo veiklos šalyse „Bureau Veritas“ palaiko įmonių socialinės atsakomybės politiką ir teikia pirmenybę žmogaus ir darbo teisėms, sveikatos ir saugos darbe bei aplinkosaugos ir kovos su kyšininkavimu principų įgyvendinimui.