ISTORIJA

Nuo kada mes Lietuvoje 

„Bureau Veritas“ atstovybė Klaipėdoje, įsikūrusi Jono gatvėje ant taip vadinamo Jono kalniuko, veikė dar prieškario metais, nuo 1934 iki 1939 metų. Tuo metu įmonė teikė laivų patikrinimo paslaugas.

Po nepriklausomybės atgavimo 1994 metų pabaigoje „Bureau Veritas“ veikla visų pirma buvo atnaujinta Klaipėdoje, kur atkurtas Laivininkystės padalinys. 1996 metais įkurtas Sertifikavimo padalinys Vilniuje, Smolensko gatvėje. Nuo tada įmonės veikla nuolatos plėtėsi, kadangi vis daugiau Lietuvos bendrovių siekė lygiaverčiai konkuruoti ir įsitvirtinti Vakarų Europos rinkose.

2003 metais pradėtos teikti mokymo paslaugos, kurios šiandien apima jau net tik vadybos sistemų ir auditorių, bet ir specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus bei specializuotas programas energetikos, naftos ir kitoms pramonės įmonėms. 2005 metais įmonė pradėjo užsiimti atitikčių vertinimo pramonės įmonėse veikla, teikti tarptautinės prekybos techninius sprendimus bei vystyti įmonių vertinimo paslaugas aplinkosaugos, socialinės atsakomybės, bei saugos darbe srityse.

Palaipsniui „Bureau Veritas“ Lietuvoje suformavo pilną atitikčių vertinimo paslaugų kompleksą, kuris taikomas užtikrinant kokybės, sveikatos, saugos darbe, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės standartus.

 


 

Iš kur mes…


„Bureau Veritas“ grupės istorija pasaulyje prasidėjo 1828 metais Antverpene (Belgija).

1828 metais Antverpeno mieste Belgijoje įkurtas Jūrų draudimo informacijos biuras turėjo paprastą misiją: suteikti krovinių gabenimo laivais draudimo agentams naujausios informacijos apie draudimo įmokas, kurios taikomos komercijos centruose ir tikslios informacijos apie laivų bei įrangos būklę.


1829 metais bendrovė buvo pervadinta „Bureau Veritas“ vardu. Jos oficialiu logotipu tapo teisybės emblema, o pirmajame registre buvo maždaug 10000 laivų. 1833-iaisiais pagrindinė būstinė persikraustė iš Antverpeno į Paryžių, kur dar 1830-iaisiais buvo atidarytas filialas.

Bendrovė vis stiprėjo ir ėmė plėstis į tokias veiklos sritis kaip „medžiagų kokybė“, kur pradedančiai kurtis geležinkelių pramonei tikrindavo geležies ir plieno kokybę, o taip pat gamyklų įrangą. 1922-aisiais Prancūzijos vyriausybė patikėjo „Bureau Veritas“ vykdyti oficialią civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų kontrolę. Nebuvo pamiršta ir automobilių pramonė: 1927 m. „Bureau Veritas“ įkūrė tarnybą, kurios funkcija buvo tikrinti autobusus, keleivinius vagonus ir sunkvežimius.

 

 

… Kur mes einame

Ką mes sukūrėme nuo tų laikų? Universalų produktą sėkmingai ateičiai.

Jeigu pageidaujate susipažinti su istorija išsamiau, paspauskite toliau pateiktą nurodą:
Bendrovės gimimas, 1828-ieji
Plaukiame į platesnius vandenis, 1830-1980 m.
Verslumo plėtra, 1980-1990 m.
Strateginė vizija ir įmonių įsigijimas, 1990-2000 m.
Tvirtos augimo platformos kūrimas, 2000 ir toliau
Žengiame į priekį

 

Bendrovės gimimas, 1828-ieji

1821-ųjų žiemą Europoje siautėjo stiprios vėtros, sudaužusios 2000 laivų ir nusinešusios 20000 gyvybių. Kai kurioms draudimo bendrovėms susidariusi situacija tapo pražūtinga. Dauguma jų bankrutavo, o išlikusioms ateinančiais metais teko itin smarkiai konkuruoti su rinkos naujokais. Būtent šiuo sunkiu metu du draudimo agentai Alexandre Delehaye ir Louis van den Broek bei draudimo brokeris Auguste Morel įkūrė „Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes“ (Jūrų draudimo informacijos biurą).

Antverpene (Belgija) 1828 m. įkurtos bendrovės misija buvo paprasta: suteikti krovinių gabenimo laivais draudimo agentams naujausios informacijos apie draudimo įmokas, kurios taikomos įvairiuose komercijos centruose ir reikalingų duomenų apie laivų ir įrangos būklę.

Tačiau iš kitų bendrovę išskyrė būtent naujoji metodologija.

Greta to, kad buvo nurodoma laivo navigacijos rūšis, kiekvienam laivui būdavo priskiriamas ir tam tikras rizikos rodiklis (3/3, 2/3, 1/3). Šis skaičius būdavo nustatomas pagal laivo struktūrinį dizainą, medžiagų kokybę, statramsčių tvirtumą, amžių, ankstesnes avarijas ir korpuso bei takelažo priežiūros būklę.

1829-aisiais bendrovė buvo pervadinta į „Bureau Veritas“, ir sudarytas pirmasis registras, į kurį įtraukta 10000 laivų. Bendrovės ženklu buvo pasirinkta teisybės emblema.

Tiesa ir liudijimas

Pirminį 1829-aisiais pasirinktą ženklą sukūrė Achille Deveria, o išgraviravo Jacques-Jean Barre. Jame buvo pavaizduota iš šaltinio kylančios nuogos Tiesos figūra. Kūrėjai savo samprotavimus paaiškino laiške, kuris būdavo pridedamas prie kiekvieno registro egzemplioriaus. Jų tikslas buvo išreikštas aiškiai: „ieškoti tiesos ir atskleisti ją be baimės ir nešališkai“.1830 m. Paryžiuje buvo atidarytas filialas, tačiau iki 1833-ųjų įmonės veikla taip smarkiai išsiplėtė, kad centrinė būstinė buvo perkelta į Prancūzijos sostinę.

Vadovaujama naujų vadovų, bendrovė įgijo naujų jėgų ir ėmė stiprėti. Tai liudija ir pirmieji atsiliepimai:
„Šiam vadovui („Bureau Veritas“ registrui) nėra lygių nei Prancūzijoje, nei užsienyje, jokioje pramonės šakoje. Jis yra absoliučiai būtinas draudikams ir labai naudingas jūrų prekybai apskritai. Nesuprantame, kodėl ši institucija nesulaukia vyriausybės apsaugos ir susirūpinimo, kadangi mes laikome ją daugiau nei naudinga – ginančia viešuosius interesus.“
Draudimo agentų žurnalas „Revue des Assurances”, 1830

„Bureau Veritas“ veikla neliko nepastebėta ir kitose srityse. Bendrovė buvo paminėta trijuose Žiulio Verno romanuose:
- „20 000 mylių po vandeniu“ (1869),
- „Paslaptingoji sala“ ” (1874),
- „Čensleris“ (1875).

… o vardas „Bureau Veritas“ buvo įtrauktas ir į Larousse prancūzų kalbos žodyną, ir į Webster pataisytą ir nesutrumpintą žodyną (1913).

Pasaulinė plėtra

Be jokių abejonių, geriausias „Bureau Veritas“ gyvybingumo liudijimas buvo stiprėjanti pasaulinė jos plėtra – pirmiausia Europoje, tada Amerikoje ir galiausiai pagrindinėse kitų žemynų dalyse. 

Įsivyraujant pramonės revoliucijai, „Bureau Veritas“ praplėtė savo paslaugų asortimentą. Laivų statyboje pradėjus naudoti geležį ir plieną, tapo itin svarbu tikrinti medžiagas gamybos aikštelėse. 1910-aisiais buvo pasiūlyta nauja paslauga „medžiagų kontrolė“, kurios tikslas buvo patikrinti visas visur naudojamas medžiagas, pradedant pramonės įrengimais ir baigiant dyzeliniais varikliais, lokomotyvais bei pačiais fabrikais.

1922-aisiais Prancūzijos vyriausybė bendrovei „Bureau Veritas“ patikėjo oficialią civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų kontrolę. (Bendrovės gausi patirtis, sukaupta laivybos srityje, jau buvo įrodžiusi savo vertingumą.) Naujoji Aeronautikos tarnyba nustatė kruopščias procedūras, kurios buvo paremtos periodiniais patikrinimais, atliekamais pagal konkrečias taisykles.

Panašiai Prancūzijoje 1927 m. atsirado ir Automobilių tarnyba: iš draudimo bendrovių buvo gaunami užsakymai atlikti periodinius techninius autobusų, keleivinių vagonų ir sunkvežimių patikrinimus.

Po Pirmojo pasaulinio karo kilusio statybų bumo metu daugėjant nelaimingų atsitikimų, draudikai suvokė, kad jei nebus įdiegtos iš anksto nustatytos kontrolės priemonės, jie nebepajėgs suvaldyti rizikos. Ir vėl „Bureau Veritas“ sureagavo į rinkos poreikius ir 1929 m. įkūrė Statinių ir civilinės inžinerijos kontrolės tarnybą

Iki 1932 m. „Bureau Veritas“ laboratorijos veikė Levalua-Perė netoli Paryžiaus, ir jose būdavo atliekami metalurgijos ir chemijos tyrimai bei statybinių medžiagų bandymai.Nuo 1980 iki 1990 m., reaguodama į specifinius poreikius, „Bureau Veritas“ steigė naujas dukterines bendroves.

„Bivac“ – 1984 m Nigerijos vyriausybė kreipėsi į „Bureau Veritas“ su prašymu atlikti importuojamų prekių patikrinimą prieš išgabenant. Įmonei tai buvo visiškai naujas sumanymas, kurį ji greitai ištobulino ir įgyvendino kitose šalyse. Netrukus buvo įkurtas globalinis tinklas, dirbantis su vyriausybėmis visame pasaulyje.

BVQI – dabar žinoma „Bureau Veritas Certification“ pavadinimu. Iki 1988-ųjų kokybės reikalavimai ir ISO sertifikacija daugeliui įmonių tapo svarbiausiais dalykais. Augant nepriklausomos trečiųjų asmenų sertifikacijos poreikiui, „Bureau Veritas“ atsidūrė palankioje padėtyje ir galėjo pasiūlyti savo paslaugas.

„Veritas Auto“ – 1990 m. sukurta stambi dukterinė bendrovė, užsiimanti periodiniais motorinių transporto priemonių patikrinimais. Šios veiklos po keleto metų buvo atsisakyta.

   Į viršų  

Strateginė vizija ir įmonių įsigijimas, 1990-2000 m.


1995 m. du nauji korporaciniai akcininkai, „CGIP“ ir „Poincaré Investissement“, įliejo naujų jėgų į „Bureau Veritas“ veiklą. Tuo pačiu metu ekonominė aplinka visame pasaulyje ėmė vystytis dar smarkiau. Pakilimas Azijos ekonomikoje ir stiprių Rusijos ir Rytų Europos ekonomikų atsiradimas pakeitė rinką. Negana to, Europoje ir Šiaurės Amerikoje didėjantis dėmesys kokybei, sveikatai, saugai ir aplinkosaugos klausimams pasireiškė kartu su naujų reglamentų pagausėjimu. Sparčiai besivystančios šalys ėmė derinti savo reglamentus su galiojančiaisiais JAV ir Europoje. Išsivysčiusioms ekonomikoms ėmus reikalauti, kad jų tiekėjai kitose pasaulio šalyse laikytųsi tų pačių normų, standartai buvo pradėti diegti visoje tiekimo grandinėje.


Šioje sudėtingoje aplinkoje „Bureau Veritas“ įtvirtino tam tikrus prioritetus, kurie paremti išoriniu augimu, padėjusiu įmonei sustiprinti savo padėtį brandesnėse ekonomikose.

Stambiausi įsigijimai

1996-ieji buvo svarbūs metai, kadangi Prancūzijoje įvyko didelis susiliejimas: „Bureau Veritas“ įsigijo 100 proc. „CEP“ kapitalo ir tapo lydere statinių statybos atitikties vertinimo srityje Prancūzijoje.

Neilgai trukus, buvo įsigytos dvi solidžios JAV firmos su bandymų laboratorijomis Azijoje – „ACTS“ („Acts“ bandymų laboratorijos) 1998-aisiais, ir „MTL“ (prekių bandymų laboratorijos) 2001-aisiais, kurios bendrovės portfelį papildė nauja svarbia kompetencija: įmonė įtvirtinto savo padėtį plataus vartojimo prekių bandymų srityje. Dabar plataus vartojimo prekių paslaugų padalinys yra vienas iš pasaulyje pirmaujančių kokybės užtikrinimo paslaugų teikėjų plataus vartojimo prekių gamintojams ir mažmenininkams.Pastaruosius keletą metų „Bureau Veritas“ modernizavo savo organizaciją, kad ši geriau orientuotųsi į rinką ir išlaikytų augimo pagreitį. Dabar grupės struktūra sukasi aplink 8 globalias verslo sritis:
- laivyba
- pramonė
- patikrinimas ir patvirtinimas eksploatacijos metu
- sveikata, sauga ir aplinkosauga (SSA)
- statyba
- sertifikavimas
- plataus vartojimo produktų paslaugos
- paslaugos valdžios sektoriui ir tarptautinė prekyba


Šiose aštuoniose srityse„Bureau Veritas“ yra įgijusi tvirtą konkurencinį pranašumą:

- visos 8 globalios verslo sritys yra išdėstytos didelių galimybių ir smarkiai augančiose rinkose;
- pasaulinės lyderės pozicija kiekvienoje iš šių sričių;
- gebėjimas valdyti veiksmingą ir tankų tarptautinį tinklą;
- nuodugnią techninę kompetenciją pripažįsta valdžios ir akreditacijos institucijos;
- solidus augimas įsigyjant kitas įmones.
 
Įsigijimai ypač aktyviai buvo vykdomi pastaruosius 5 metus. Tai leido suformuoti tvirtas platformas bendrovei augti ypač šiose trijose šalyse:

Jungtinės Amerikos Valstijos:
Po JAV laboratorijų integracijos 2003-aisiais grupė toliau stiprino savo poziciją JAV ir 2004 m. pradžioje įsigijo „Berryman & Henigar“ir „Graham Marcus“, kurių teikiamas paslaugas sudaro kodeksų atitikties, programų ir statybos valdymas, turto valdymas ir aplinkos apsaugos paslaugos. 2005-ųjų pradžioje grupė taip pat įsigijo „Linhart Petersen Powers Associates“ (LP2A), kurios specializacija yra paslaugos JAV savivaldybėms, ypač statybos kodeksų atitikties sferoje. Vėliau įsigijusi „OneCIS“, kuri yra „OneBeacon“ draudimo grupės tikrinimo padalinys, „Bureau Veritas“ gavo galimybę teikti slėgio įrangos tikrinimo ir vertinimo pagal ASME standartus paslaugas šalyje. 2005-aisiais įsigijus „Clayton“ ir „NATLSCO“ dar labiau sustiprėjo „Bureau Veritas“ gebėjimai KSSA srityje.

Jungtinė Karalystė:
Šalyje, kur pastaraisiais metais buvo sparčiai investuojama į infrastruktūrą ir statybą, „Bureau Veritas“ 2002 m. įsigijo „Weeks“ grupę. Taip bendrovė įgijo galimybę teikti konsultacijas aplinkosaugos ir geotechniniais klausimais visoje šalyje, o taip pat ir statybos medžiagų bandymų ir cheminės analizės laboratorijas. Dar vienas svarbus įvykis buvo „Casella“, KSSA paslaugų lyderės JK rinkoje, įsigijimas 2005-aisiais.

Australija:
2006 m. nusipirkusi tris bendroves Australijoje, - „Kilpatrick“, „Intico“ ir „IRC“ - „Bureau Veritas“ sukūrė visą šalį apimančią SSA platformą. „Intico“ į bendrovės siūlomų paslaugų asortimentą taip pat įnešė tikrinimo paslaugas kasybos pramonei.


Žengiame į priekį

Stiprus ir organizuotas augimas bei daugiau nei 50 per pastarąjį dešimtmetį įsigytų bendrovių iškovojo mums pirmaujančią padėtį rinkoje ir suteikė plačios ir neprilygstamos kompetencijos KSSA klausimų valdymo srityje.


Dabar mes norėtume pasidalinti šia kompetencija ir su jumis.


  Į viršų  
Kontaktai

Bureau Veritas

Tel. (8 5) 239 5070

Rašykite mums
 • ALŽYRAS
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTRALIJA
 • AUSTRIJA
 • AZERBAIDŽANAS
 • BAHAMŲ SALOS
 • BAHREINAS
 • BANGLADEŠAS
 • BARBADOSAS
 • BALTARUSIJA
 • BELGIJA
 • BENINAS
 • BERMUDŲ SALOS
 • BOLIVIJA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSVANA
 • BRAZILIJA
 • BRUNĖJUS
 • BULGARIJA
 • BURKINA FASAS
 • BURUNDIS
 • KAMBODŽA
 • KAMERŪNAS
 • KANADA
 • ŽALIOJO KYŠULIO SALOS
 • CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA
 • ČADAS
 • ČILĖ
 • KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA
 • KOLUMBIJA
 • KONGAS
 • KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA
 • KOSTA RIKA
 • DRAMBLIO KAULO KRANTAS
 • KROATIJA
 • KUBA
 • KIURASAO
 • ČEKIJA
 • DANIJA
 • DŽIBUTIS
 • DOMINIKOS RESPUBLIKA
 • EKVADORAS
 • EGIPTAS
 • SALVADORAS
 • PUSIAUJO GVINĖJA
 • ERITRĖJA
 • ESTIJA
 • ETIOPIJA
 • FIDŽIS
 • SUOMIJA
 • PRANCŪZIJA
 • PRANCŪZIJOS VAKARŲ INDIJOS
 • GABONAS
 • GRUZIJA
 • VOKIETIJA
 • GANA
 • GIBRALTARAS
 • GRAIKIJA
 • GRENLANDIJA
 • GVATEMALA
 • GVINĖJA
 • BISAU GVINĖJA
 • HONDŪRAS
 • VENGRIJA
 • ISLANDIJA
 • INDIJA
 • INDONEZIJA
 • IRAKAS
 • IZRAELIS
 • ITALIJA
 • JAPONIJA
 • JORDANIJA
 • KAZACHSTANAS
 • KENIJA
 • PIETŲ KORĖJA
 • KUVEITAS
 • LATVIJA
 • LIBANAS
 • LIBERIJA
 • LIBIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MADAGASKARAS
 • MALAVIS
 • MALAIZIJA
 • MALIS
 • MALTA
 • MAURITANIJA
 • MEKSIKA
 • JUODKALNIJA
 • MAROKAS
 • MOZAMBIKAS
 • Myanmar
 • NAMIBIJA
 • OLANDIJA
 • OLANDIJOS ANTILAI
 • NAUJOJI ZELANDIJA
 • NIKARAGVA
 • NIGERIS
 • NIGERIJA
 • NORVEGIJA
 • OMANAS
 • PAKISTANAS
 • PANAMA
 • PARAGVAJUS
 • PERU
 • FILIPINAI
 • LENKIJA
 • PORTUGALIJA
 • PUERTO RIKAS
 • KATARAS
 • RUMUNIJA
 • RUSIJA
 • RUANDA
 • SEN PJERAS IR MIKELONAS
 • SAUDO ARABIJA
 • SENEGALAS
 • SERBIJA
 • SEIŠELIAI
 • SIERA LEONĖ
 • SINGAPŪRAS
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SOMALIS
 • PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA
 • ISPANIJA
 • ŠRI LANKA
 • SURINAMAS
 • ŠVEDIJA
 • ŠVEICARIJA
 • SIRIJA
 • TANZANIJA
 • TAILANDAS
 • TOGAS
 • TRINIDADAS IR TOBAGAS
 • TUNISAS
 • TURKIJA
 • TURKMĖNISTANAS
 • UGANDA
 • UKRAINA
 • JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • URUGVAJUS
 • UZBEKISTANAS
 • VENESUELA
 • VIETNAMAS
 • JEMENAS
 • ZAMBIJA
 • ZIMBABVĖ
 • Pasirinkite savo šalies puslapį
 • AFRIKA
 • GLOBALI SVETAINĖ
 • ARTIMIEJI RYTAI
 • PIETRYČIŲ AZIJA
Pasirinkite savo veiklą, turtą ir / arba mūsų paslaugas
Jūsų veikla

Jūsų turtas

Mūsų paslaugos