NAUJIENOS

"Bureau Veritas" teikia akredituotą sertifikavimą 

pagal ISO 45001 standartą

Saus. 20 2020

Nacionalinis akreditacijos biuras išdavė "Bureau Veritas Lit" akreditavimo pažymėjimą

UAB "Bureau Veritas Lit" yra akredituota Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro sertifikuoti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias LST ISO 45001:2018 ir LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001) reikalavimus. 

Jei norite susipažinti su akreditacijos pažymėjimu ir akreditavimo sritimis, prašome kreiptis sert@lt.bureauveritas.com.