Rizika pagrįstas patikrinimas (RBI – angl. Risk Based Inspection)

RBI metodika (pakeičianti laiko pagrindu vykdomo patikrinimo sistemas) padeda sutelkti patikrinimo darbus ten, kur jie reikalingiausi, remiantis vamzdynams, stacionariai įrangai ir rotacinės įrangos slėginiams komponentams taikomu rizikos lygio vertinimu pagal API 580 apibrėžtį. RBI metodiką galima taikyti ir naujam (net ir dar statomam), ir jau veikiančiam įrenginių kompleksui.

RBI suteikia galimybę teisingai paskirstyti patikrinimo ir techninės priežiūros išteklius, kad būtų užtikrinta platesnė didelės rizikos objektų aprėptis ir atitinkami darbai su mažesnės rizikos įranga.

RBI tikslai:

  • Suteikti galimybę nustatyti ir įvertinti rizikas, sukuriant veiksmingą įrankį, leidžiantį efektyviai valdyti kritiškiausius objektus.
  • Įgalinti vadovybę kompleksiškai ir ekonomiškai peržiūrėti saugos, aplinkosaugos ir veiklos pertrūkio rizikas kompleksiškumo ir rentabilumo požiūriu.
  • Sistemingai sumažinti gedimų tikimybę geriau panaudojant patikrinimo išteklius.
  • Nustatyti rimtų pasekmių sritis (zonas), pagal kurias galima atlikti įrenginių komplekso modifikacijas, siekiant sumažinti riziką (rizikos švelninimas).

Rizika pagrįsto patikrinimo tikslas padidinti eksploatavimo intervalus arba sumažinti patikrinimų dažnumą, darbo sąnaudas ir išlaidas, pagerinant arba bent išlaikant tą patį rizikos lygį.

Pagrindiniai taikytini standartai:

  • Lietuvos standartas LST EN 31010:2019 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC/ISO 31010:2019);
  • Amerikos naftos instituto Rizika pagrįstas patikrinimas „API RP 580, 3rd Edition, February 2016 - Risk-Based Inspection“;
  • Amerikos naftos instituto Rizika pagrįsta tikrinimo metodika „API RP 581, 3rd Edition, April 2016 - Risk-Based Inspection Methodology“.

Dėl konkrečios informacijos kreipkitės į Pramonės skyrių tel. 8 5 239 5070 arba el. p. vilnius@bureauveritas.com.