Privalomosios inspekcijos

Privalomosios inspekcijos pagal vyriausybių programas

„Bureau Veritas“ atlieka tokias inspekcijas pagal vyriausybių programas:

 • iNSPEKTAVIMAS PAGAL NUSTATYTĄ KONTROLĖS APIMTĮ

 • ATITIKTIES VERTINIMAS

INSPEKTAVIMAS PAGAL NUSTATYTĄ KONTROLĖS APIMTĮ

Paslauga teikiama tam tikrų vyriausybių pavedimu ir numato pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyto produkto specifikacijos, kiekio bei muitų apskaičiavimo kontrolę. Ši patikra atitinka Pasaulio Prekybos Organizacijos (PPO) nustatytus reikalavimus.

Bureau Veritasišduodami sertifikatai pagreitina išmuitinimo procesus ir garantuoja tinkamą komercinio sandorio vykdymą.

INSPEKCIJOS PROCEDŪRA

 • Fiziškai inspekcija vykdoma eksportuotojo nurodytu adresu Lietuvoje. Nustatoma prekių/produktų atitiktis išankstinėje sąskaitoje – faktūroje pateiktai specifikacijai. Dėl inspekcijos kreipiasi ir už inspekciją moka arba eksportuotojas, arba importuotojas, priklausomai nuo šalies.
 • Pagal siuntimo dokumentus ir sąskaitą – faktūrą nustatomas teisingas prekių muitinės kodas ir su juo susiję galiojantys muitai ir mokesčiai.
 • „Bureau Veritas“ išduoda Inspekcijos Sertifikatą importuotojui. Be šio sertifikato prekių išmuitinimas neįmanomas.
 • Gauti muito mokesčiai palyginami su tais, kurie nurodyti „Bureau Veritas“ Inspekcijos Sertifikate, bet kokie trūkumai gali būti nustatyti ir išieškoti.
ŠALIŲ SĄRAŠAS PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ:
 • Angola
 • Benin
 • Central African Republic
 • Chad
 • DR Congo
 • Ghana Guinea
 • Indonesia
 • Ivory Coast
 • Liberia
 • Mali
 • Philippines
 • Somalia
 • Uzbekistan

Smulkesnė informacija pateikiama www.verigates.com. Pasirinkus eksporto šalį, rasite išsamius atsakymus ir kontaktus inspekcijos užsakymui.

ATITIKTIES VERTINIMAS

Vyriausybės pavedimu „Bureau Veritas“ kontroliuoja žalingų žmogui ir aplinkai produktų, padirbinių ir standartų neatitinkančių prekių patekimą į šalies rinką. Tokiu būdu taip pat ginami vietos gamintojai nuo žemos kokybės prekių, iškraipančių konkurenciją tarp prekybininkų. Importo-eksporto sandoriai yra skaidrūs ir į rinką patenka tik tinkamai laboratorijose patikrinti produktai.

Atitikties vertinimas apima prekių patikrą pagal galiojančius nacionalinius arba atitinkamus tarptautinius standartus. Importuotojai ir eksportuotojai raginami suprasti ir laikytis nacionalinių vartotojų apsaugą užtikrinančių kokybės reikalavimų.

Pastoviai ir reguliariai siunčiamos prekės į tą pačią šalį, tam pačiam gavėjui gali būti registruojamos ar licenzijuojamos, supaprastinant šį patikros procesą.

Procesas

Kartu su išankstine sąskaita – faktūra pateikiami prekės dokumentai ir akredituotų laboratorijų išduoti sertifikatai, rodantys produkto atitiktį galiojantiems nacionaliniams ir tarptautiniams standartams. Vėliau eksportuotojo nurodytu adresu atliekama fizinė prekių patikra, nustatoma atitiktis dokumentams.

ŠALIŲ SĄRAŠAS PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ:
 • Algeria
 • Botswana
 • Ecuador
 • Egypt
 • Iran
 • Iraq
 • Kuwait
 • Lebanon
 • Russia
 • Saudi Arabia
 • Syria
 • Tanzania
 • Uganda
 • Zambia

Smulkesnė informacija pateikiama www.verigates.com. Pasirinkus eksporto šalį, rasite išsamius atsakymus ir kontaktus inspekcijos užsakymui.

Dėl platesnės informacijos galite kreiptis į Tarptautinės prekybos skyrių tel. 8 698 77 618, el. p. airida.peseckiene@bureauveritas.com.