ES investiciniai fondai

UAB „BUREAU VERITAS LIT“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „UAB „BUREAU VERITAS LIT“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“

UAB „BUREAU VERITAS LIT“ įgyvendina projektą „UAB „BUREAU VERITAS LIT“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Projekto tikslas - įmonės darbuotojų kompetencijų stiprinimas, ugdant specializuotas profesines žinias bei įgūdžius. 

Projekto metu numatoma apmokyti 28 specialistus.