Tvarumas ir klimato kaita

Tvarumas ir klimato kaita

FSC®, ISCC/REDCert ir kt.

Mes padedame Jums įrodyti įsipareigojimą siekti tvarumo ir pelnyti klientų, investuotojų ir vartotojų pasitikėjimą

tvarumo paslaugos

su klimato kaitos mažinimu susijusios paslaugos:

  • Europos Sąjungos prekybos taršos leidimų sistemoje (angl. European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS) dalyvaujančių veiklos vykdytojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų metinių ataskaitų ir bazinių duomenų ataskaitų vertinimas (NIMS).
  • Degalų tiekėjų į rinką metinių kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio energijos vienetui ataskaitų vertinimas (pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-203 reikalavimus).
  • Fluorintų dujų ataskaitų vertinimas Ataskaitų dėl CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBOS, IMPORTO, EKSPORTO, NAUDOJIMO KAIP ŽALIAVOS IR SUARDYMO DUOMENŲ TIKSLUMO auditas (pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 517/2014 reikalavimus).
  • ISCC EU
  • RedCert EU
  • RED 2 Directive