„Bureau Veritas“ LIETUVOJE

Atstovaujame pasaulyje pripažintą sertifikavimo, inspekcijų ir laboratorinių tyrimų lyderį – „Bureau Veritas“ grupę. Įkurta 1828 metais, grupė turi apie 77 000 darbuotojų, dirbančių daugiau nei 1 500 biurų ir laboratorijų visame pasaulyje. Plačiau.

Mūsų paslaugos

 • VADYBOS SISTEMŲ SERTIFIKAVIMAS

 • INSPEKCIJOS, VERTINIMAI IR AUDITAI

 • MOKYMAI

 • KROVINIŲ INSPEKTAVIMAS

 • PLATAUS VARTOJIMO PREKIŲ INSPEKCIJOS

 • PRAMONĖS RIZIKOS VERTINIMAS

 • CE-ŽENKLINIMAS

 • SUVIRINTOJŲ ATESTACIJA

 • LAIVŲ KLASIFIKAVIMAS

 • LABORATORINIAI TYRIMAI

Nešališkumo pareiškimas

„Viena pagrindinių „Bureau Veritas Certification“ vertybių ir pagrindinis etikos kodekso elementas yra nešališkumas. Todėl „Bureau Veritas Certification“ yra būtina valdyti bet kokį galimą interesų konfliktą, kad būtų apsaugotas „Bureau Veritas“ sertifikavimo auditų ir teikiamų sertifikavimo paslaugų nešališkumas. Taip yra siekiama apsaugoti „Bureau Veritas“ sertifikavimo objektyvumą ir prekės ženklą, užtikrinti klientų pasitenkinimą ir laikytis akreditavimo bei reguliavimo institucijų taisyklių. „Bureau Veritas Certification“ apibrėžė ir palaiko griežtą nešališkumo politiką ir atidžiai tai stebi tiek per vidaus, tiek per išorės nešališkumo komitetus visame pasaulyje“.

Ištrauka iš „Bureau Veritas Certification” politikos dokumento, vers. 2020.07.29

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Bureau Veritas Lit, UAB vadovybė įvertino savo paslaugų poveikį aplinkai, ir šia politika įsipareigoja mažinti veiklos sukeliamą neigiamą poveikį, saugoti aplinką, įskaitant aplinkos taršos prevenciją. Tai taikoma visiems „Bureau Veritas“ darbuotojams ir kitiems, dirbantiems „Bureau Veritas“ vardu.

Aplinkos apsaugos politikos įsipareigojimus vykdome šiais principais:

 • Sistemingas aplinkosaugos aspektų nustatymas ir vertinimas, siekiant nurodyti reikšmingus aspektus, dėl kurių bus imtasi atitinkamų kontrolės priemonių;
 • Darbo vietų organizavimas, sistemų ir įrankių užtikrinimas, atsižvelgiant į aplinkosaugos aspektus;
 • Darbuotojų ir bendradarbių motyvavimas identifikuoti ir pranešti apie pavojingas situacijas bei atlikti darbus taip, kad nekeltų grėsmės sau, kitiems žmonėms ir aplinkai;
 • Nustatyti tikslus ir planuoti veiklą taip, kad būtų teikiamas prioritetas taršos prevencijai;
 • Nuolat tobulinti aplinkosaugos vadybos sistemą;
 • Laikytis veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimų, kuriuos organizacija prisiima vykdyti, ir kurie susiję su veiklos poveikiu aplinkai;
 • Užtikrinti, kad darbuotojai ir kiti asmenys, dirbantys „Bureau Veritas“ vardu, laikytųsi nustatytų procedūrų ir organizacinių sprendimų aplinkos apsaugos srityse.

Bendrovės vadovybė deklaruoja savo lyderystę, įsipareigojimą ir reikalingų išteklių skyrimą šiai politikai įgyvendinti. Vadovybė įpareigoja visus darbuotojus laikytis aplinkosaugos vadybos sistemos politikos reikalavimų.

Data:  2022.10.30
Bureau Veritas Lit, UAB Vadovybė