LEIDĖJAS

Internetinę svetainę [www.bureauveritas.lt] (toliau – „Svetainė“) skelbia bendrovė „Bureau Veritas“, société anonime (akcinė bendrovė), registruota Nantero įmonių ir prekybos registre, kodas 775 690 621, buveinės adresas Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200 Neji prie Senos, Prancūzija, PVM mokėtojo kodas FR68775690621.

  • Tel. +33 (0)1 55 24 70 00
  • Faks. +33 (0)1 55 24 70 01
  • El. paštas: webcontact@bureauveritas.com
  • Skelbimų direktorius: Stéphanie Cau, komunikacijos viceprezidentas

SVETAINĖS PRIEGLOBA

Svetainės prieglobos paslaugas teikia įmonė „Acquia“, priklausanti „Amazon Web Services Ireland Limited“ infrastruktūrai, adresas One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublinas 4.