komp inspekcijos

komercinės inspekcijos

Ramus krovinio siuntėjas - užtikrintas krovinio gavėjas

Šių dienų intensyvios tarptautinės prekybos fone, eksportuotojams ir importuotojams vis svarbiau gauti nepriklausomos trečiosios šalies garantijas dėl prekių kokybės ir kiekio atitikties, siekiant išvengti nuostolių ir ginčytinių sandorių. „Bureau Veritas“ užtikrins tinkamą sandorio sąlygų vykdymą.

„Bureau Veritas“ paslaugos dalyvaujantiems tarptautinėje prekyboje:

• Krovinio kiekio apskaičiavimas atliekant laivo grimzlės matavimą (angl. draft survey); 

• Talmanų paslaugos (prekių kiekio nustatymas) (angl. tally survey);

• Krovinių tikrinimas prieš krovimą į laivą/konteinerį/vagoną (angl. pre-shipment inspection); 

• Krovimui ruošiamų vagonų, konteinerių ir triumų švaros ekspertizė; 

• Krovinių krovimo ir pritvirtinimo ekspertizė; 

• Stebėjimas ir kontrolė pakrovimo/iškrovimo metu; 

• Kroviniams padarytos žalos nustatymas; 

• Mėginių tyrimai nepriklausomose laboratorijose ir tarptautinių kokybės sertifikatų išdavimas.

Gali būti tikrinami įvairūs kroviniai:

Pakuoti kroviniai: transportavimo priemonės tinkamumo transportavimui patikra, prekių kiekio nustatymas, markiruotės patikrinimas ir transporto priemonės plombavimas. 

Birūs kroviniai: triumų švaros patikra, krovos darbų priežiūra, kiekio nustatymas matuojant laivo grimzlę, mėginių patikra laboratorinės analizės būdu. 

Skysti kroviniai: talpyklų temperatūros matavimas, mėginių paėmimas, kiekio matavimas, krovos darbų priežiūra, rezervuarų švaros ir produktų likučių patikra, užpildytų rezervuarų talpos ir temperatūros nustatymas, mėginių patikra laboratorinės analizės būdu.

Žemės ūkio produktams (trąšoms, grūdams ir kt.) atliekame laboratorinius tyrimus, tikriname produktus pagal visus pageidaujamus kriterijus: kokybę, svorį, pakuotę, ženklinimą. Taip pat gali būti skaičiuojamos pakuotės ir atliekamos kitos specifinės užduotys. Tikriname pagal įvairiausius reikalavimus: Codex, ISO, bei specifinius, pavyzdžiui, GAFTA (Grūdų ir pašarų prekybos asociacija), FOSFA (Riebalų ir aliejinių sėklų asociacija), RSA & SAL (Rafinuoto cukraus asociacija arba Londono cukraus asociacija).

Išduotus sertifikatus galima pateikti kartu su akredityvu. Operatyviai, kasdien teikiame reguliarias ataskaitas apie inspekcijos eigą.

Kodėl verta pasirinkti „Bureau Veritas“ komercinių inspekcijų paslaugų tiekėju:

Komandą sudaro per 33 000 darbuotojų, kurie dirba daugiau nei 140 šalių veikiančiose 850 atstovybėse ir 146 laboratorijose. Lietuvoje tyrimai atliekami akredituotose nepriklausomose laboratorijose.

Parenkame paslaugas pagal kliento poreikius. „Bureau Veritas“ sukūrė ir realizavo daugybę sprendimų, optimizuojančių efektyvumą ir padedančių įmonėms integruoti naujas idėjas bei paversti jas puikiais veiklos rezultatais. 

Bureau Veritas“ ženklas atpažįstamas visame pasaulyje, grupė yra pripažinta ir akredituota žymiausių organizacijų. Tarptautiniu mastu grupė yra įsidiegusi kokybės vadybos sistemą ISO 9001:2015. „Bureau Veritas“ yra viena iš IFIA (Tarptautinės inspektavimo agentūrų federacijos) Londone steigėjų ir aktyvi daugelio jos specializuotų komitetų narė.

Dėl daugiau informacijos galite kreiptis į Tarptautinės prekybos skyrių tel. 8 698 77 618,
el. p. airida.peseckiene@bureauveritas.com.