(HAZOP - angl. Hazard and Operability studies)

Galingas įrankis nepageidaujamas įrenginio veikimo sąlygas sukėlusių priežasčių nustatymui

Dauguma pramonines licencijas išduodančių institucijų ir draudimo bendrovių reikalauja, kad bendrovės atliktų rizikos tyrimus ir įvertinimą įrenginio projektavimo, prieš statybą einančio etapo bei eksploatavimo stadijose. Valdžios institucijos reikalauja, kad atlikta rizikos analizė būtų protokoluojama ir būtų imtasi priemonių jos metu atskleistoms problemoms pašalinti. Analizę gali tikrinti ir tvirtinti vadovybė.

HAZOP Analizė

HAZOP analizė yra gerai užsirekomendavęs struktūrizuotas komandinis rizikos identifikavimo metodas, skirtas naudoti proceso projektavimo pabaigoje arba planuojant modifikacijas. Pagal šį metodą detaliai išnagrinėjamas naujo arba esamo įrenginio inžinerinis procesas ir įvertinamas neteisingo įrenginio veikimo arba atskirų jo dalių funkcionavimo sutrikimų rizikos potencialas bei jų poveikis visam įrenginiui. HAZOP analizei vadovauja patyręs specialistas. Pavyzdžiui, naftos ir dujų projekte komandos pagrindą sudarytų darbuotojai iš procesų, prietaisų, mašinų, projekto inžinerijos ir pagrindinių gamybinių procesų skyrių. Atliekant tam tikrus darbus gali prireikti dalyvauti procesų technologams, aplinkosaugos specialistams ir bendrovės sveikatos, saugos ir aplinkosaugos darbuotojams.

„Bureau Veritas“ yra suplanavusi šimtus HAZOP analizių visame pasaulyje, vadovavusi jų eigai ir pateikusi atitinkamas ataskaitas. Daugeliu atvejų po analizės būdavo atliekamas tobulinimo veiksmų sekimo ir pagrindimo etapas, siekiant padėti užtikrinti, kad būtų galima užbaigti projektavimą, pateikti užsakymus tiekėjams ir konstruktoriams. „Bureau Veritas“ taip pat turi patyrusių darbuotojų, kurie, kai tai tinka užsakovui arba projektuotojui, gali atliekant HAZOP analizę eiti inžinieriaus ar sveikatos, saugos ir aplinkosaugos specialisto pareigas.

Dėl konkrečios informacijos kreipkitės į Pramonės skyrių tel. 8 5 239 5070 arba el. p. vilnius@bureauveritas.com