FEHA (angl. Fire and Explosion Risk Assessment)

Gaisro ir sprogimo rizikos vertinimas

Gaisro ir sprogimo rizikos vertinimo paslauga, labiau žinoma pagal tarptautinį pavadinimą – FEHA sudarys galimybes įvertinti jūsų turtui kylančią gaisro ir sprogimo riziką. Be to, galėsite įvertinti, ar turimos gaisro ir sprogimo nustatymo, kontrolės ir mažinimo sistemos yra tinkamos. FEHA tyrimų metu gaunama informacija apie įvykių tiesiogines fizines pasekmes ir jų mastą bei plitimo tikimybę.

Dėl konkrečios informacijos kreipkitės į Pramonės skyrių tel. 8 5 239 5070 arba el. p. vilnius@bureauveritas.com.