Pramonės rizikos vertinimas

ce ženklinimas

CE ženklinimas – ne prabanga, o būtinybė

Politinis Lietuvos įsijungimas į bendrą Europos Bendrijos (EB) erdvę suteikia Lietuvos gamintojams papildomų galimybių. Visi suprantame, jog ateitį turi tik tie gaminiai, kurie atitinka tam tikrus kokybės, vartojimo savybių reikalavimus, yra ekologiški bei saugūs. Pasaulinėje praktikoje priimta, jog tokį gaminio atitikimą konkretiems reikalavimams žymi vienoks ar kitoks ženklas. Europos Sąjungoje priimta, jog tokį atitikimą rodo gaminių ženklinimas „CE” ženklu.

Raidės “CE” yra  prancūzų kalbos frazės “Conformité Européene”, (liet. “Europos patvirtinimas“) santrumpa. Dabar sąvoka “CE ženklinimas” naudojama visuose oficialiuose Europos Sąjungos dokumentuose.

CE ženklinimo prasmė

Gaminio paženklinimas CE ženklu turi kelias prasmes ir reiškia, jog:

 • gamintojas deklaruoja, jog jo pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos, kurie yra vadinami  bendru “gaminių direktyvų” pavadinimu,
 • gaminio ženklinimas CE ženklu valstybinėms rinkos priežiūros institucijoms rodo, jog gaminys tos šalies rinkai yra teikiamas legaliai,
 • gaminio ženklinimas CE ženklu užtikrina laisvą tokio gaminio judėjimą Europos Laisvos Prekybos Asociacijos bei Europos Sąjungos vieningoje rinkoje (iš viso 28 valstybėse),
 • gaminių ženklinimas CE ženklu suteikia galimybę muitinėms bei nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms pašalinti neturinčius atitikties patvirtinimo gaminius iš rinkos.

CE ženklinami produktai ir gaminiai

CE ženklinimas tikriausiai bus privalomas, jei eksportuojate į Europos Sąjungos (ES) ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybes nares gaminius, priskiriamus šioms 20 produktų grupių:

 • Dujinį kurą deginantys prietaisai (AppliGas)
 • Lynų kelio įrenginiai žmonėms vežti
 • Žemos įtampos elektros įranga
 • Statybos produktai
 • Įranga ir apsaugos sistemos, naudojamos potencialiai sprogioje aplinkoje (Atex)
 • Sprogmenys civilinėms reikmėms
 • Karšto vandens katilai
 • Liftai
 • Mašinos
 • Matavimo prietaisai
 • Medicininiai prietaisai
 • Aktyvūs implantuojami medicinos prietaisai
 • In vitro diagnostikos medicinos prietaisai
 • Neautomatinės svarstyklės
 • Radijo ryšio įranga ir telekomunikacijų galiniai įrenginiai (R & TTE)
 • Asmeninės apsaugos priemonės (PPE)
 • Paprasti slėginiai indai
 • Slėginė įranga
 • Pramoginiai laivai
 • Žaislai

Kodėl verta rinktis „Bureau Veritas“ CE ženklinimui

 • CE ženklinimas yra sudėtingas atitikties įvertinimo procesas, kurį vykdant reikalingos išsamios EB direktyvų ir darniųjų (harmonizuotų) standartų žinių.
 • Produktų ir gaminių sertifikavimą, kuris apima testavimą, vertinimą ir ženklinimą, gali atlikti tik notifikuotoji įstaiga. „Bureau Veritas“ yra viena iš notifikuotųjų įstaigų atlikti CE ženklinimą.
 • „Bureau Veritas“ turi aukštos kvalifikacijos specialistų slėginių įrenginių (PED – 97/23/EC) įvertinimo ir konsultavimo srityse.

Bendradarbiaudami su Jumis, mes pasirengę formaliai įteisinti jūsų gaminamų gaminių ar gamybos įrangos atitikimą specifiniams reikalavimams. Šis reikalavimų atitikimo įvertinimas gali būti privalomas pagal galiojančios norminius dokumentus, o jei tai nėra privaloma, to gali pareikalauti Jūsų klientas.

Dėl konkrečios informacijos kreipkitės į Pramonės skyrių tel. 8 5 239 5070 arba el. p. vilnius@lt.bureauveritas.com.