pirkimai

Pramoninės tiekimo grandinės yra globalios ir sudėtingos. Mes padedame tobulinti kokybės kontrolės procesus visoje tiekimo grandinėje veikdami kaip patikimas ir patyręs Jūsų pirkimų partneris.

KOKYBĖS KONTROLĖS OPTIMIZAVIMAS TIEKIMO GRANDINĖJE

IŠŠŪKIAI JUMS

Šiandienos tiekimo grandinės darosi vis globalesnės, todėl darosi vis sunkiau veiksmingai kontroliuoti kokybę, sykiu ieškant būdų dirbti ekonomiškiau. Dėl didelių atstumų tarp tiekėjų, šie vis dažniau perleidžia specializuotą veiklą rangovams (pvz., neardomieji bandymai, dažymas, dengimas dangomis ir t. t.). Vadinasi, tiekėjai vis dažniau pasitelkia kompetentingus specialistus iš išorės, užuot naudojęsi savais ištekliais.  

Pramonės įmonėms šį iššūkį dar labiau apsunkina situacijos, kai gavus nusipirktą įrangą gamykloje pastebima, kad ji neatitinka numatyto ir pirkimo užsakymuose bei sutartyse nurodyto kokybės lygio. Daugeliu atvejų atlikus apžiūrą pasitvirtina, kad įranga ir žaliavos neatitinka tarptautinių, nacionalinių arba pramonės sektoriaus specifinių atitikties standartų. Šie kokybės trūkumai dažnai kelia pavojų saugai, procesų funkcionavimui ir visos įrangos bei infrastruktūros ilgaamžiškumui. Nors gamybos etape juos galima greitai pašalinti, jie brangiai kainuoja, kadangi atidėliojamas viso projekto užbaigimo, atidavimo eksploatuoti ir paleidimo terminas.

Kaip pramoninės paskirties turto ir įrangos savininkui, operatoriui arba pirkėjui,

 
Jums be galo svarbu būti užtikrintiems, kad produktų, turto, tiekėjų ir sistemų kokybė atitiks Jūsų specifikacijas ir lūkesčius visoje tiekimo grandinėje.

KAIP MES JUMS galime padėti

Siūlome visas ekspertinio tiekėjų vertinimo paslaugas stambių projektų pirkimų etape:

Kokybės, sveikatos, saugos ir aplinkosaugos (QHSE) paslaugos (CAPEX / OPEX)

Tokiomis savo paslaugomis kaip gamyklos patikra, terminų kontrolė, tiekėjų auditas, pardavėjų techninis vertinimas ir produktų sertifikavimas (CE ženklinimas, ASME) padedame siekti įrangos kokybės ir jos pristatymo pagal grafiką per visą pramonės įrangos įrengimo ir atidavimo eksploatuoti ciklą. 

Pirkimų paslaugos

Mūsų techninį pranašumą lemia komerciniai specialūs mokymai (privalomieji e-mokymai, mokymai auditorijoje ir egzaminavimas), techninės kompetencijos klasifikavimas, nepertraukiama pristatymų stebėsena, aukščiausio lygio kokybės kontrolės, trumpesnio inspekcijų atlikimo grafiko ir techninio nuoseklumo užtikrinimas jūsų pasaulinėje tiekimo grandinėje.

Antrosios ir trečiosios šalies paslaugos

Tokiomis paslaugomis kaip tiekėjų techninis vertinimas, gamyklos vertinimas, ekspeditorių patikra vietoje ir sertifikavimas užtikriname, kad Jūsų nusipirkta įranga atitiks tarptautinius ir nacionalinius ir (arba) sektoriaus specifinius standartus bei specifikacijas, nurodytas pirkimo užsakyme ir (arba) sutartyje. 

Ekspedijavimo paslaugos

Mūsų paslaugos yra paremtos aktyviu terminų laikymosi vertinimu, kuris atliekamas sutartais intervalais pas tiekėjus, siekiant užtikrinti, kad dokumentai būtų patvirtinti, žaliavos nupirktos, gamyba vykdoma, patikros, bandymai ir paruošimas išvežti prekes būtų atliekami laiku ir pagal pirkėjo reikalavimus. 

Tiekėjų vertinimas 

Teikdami paslaugas, naudojamės savo plačiu ekspertų tinklu, kurie specializuojasi dirbdami su atitinkamų sričių gamintojais. Remdamiesi konkrečiais poreikiais, „Bureau Veritas“ ekspertai kartu su pirkėju nustato pagrindines susirūpinimą keliančias sritis / veiklą ir tada įvertina gamybos pajėgumus, galimybes, technines galimybes ir KVS efektyvumą, siekdami užtikrinti, kad tiekėjai, kad ir kur jie būtų, laikytųsi grafikų, neviršytų biudžeto ir vykdytų kokybės reikalavimus.