Gamybos inspekcijos

Sumažiname su pramonės užsakovams tiekiamais gaminiais susijusią riziką

„Bureau Veritas” paslauga susideda iš pramoninės įrangos (arba gaminio) patikrinimo jos gamybos vietoje, prieš pristatant klientui, pagal atitinkamą standartą ir savanoriškos sutarties su antrąja arba trečiąja šalimi rėmuose. Sutartis gali būti sudaryta tarp kelių šalių ir joje išdėstytas kompleksinis susitarimas, kuris reikštų, kad daugelyje valstybių bus dirbama pagal tokius pat reikalavimus. Pramoninė įranga (arba gaminys) turi turėti aiškias technines specifikacijas; tai gali būti konstrukcijos, prietaisai arba paprasti įrengimai, žaliavos, mechaninės arba elektrinės sistemos bei tokie sudedamieji agregatai, kurie įmontuojami į sudėtingesnes sistemas ir pramoninius įtaisus arba gaminius. 

Mūsų atliekamos gamybos inspekcijos užtikrina, kad klientui gaminant pramoninę įrangą, ši atitiks tam tikrus projektavimui, konstrukcijai, bandymams, montavimui ir perdavimui į eksploataciją pagal taikytinus standartus keliamus reikalavimus.

Standartai ir specifikacijos

Taikytini standartai ir specifikacijos apibrėžiami sutartyje ir parenkami pagal kliento reikalavimus ir (arba) lūkesčius. Tai gali būti bet kokia koncepcija, norma arba principas, kuris yra visuotinai arba plačiai pripažintas, sutartas arba įtvirtintas kaip geroji inžinerijos arba komercinė praktika ir dažniausiai naudojamas kaip pavyzdys arba modelis, su kuriuo lyginama arba pagal kurį vertinama metodo arba procedūros kokybė arba charakteristikos.

Paslaugos teikimo apimtis

Į paslaugos teikimo apimtį gali būti įtrauktos medžiagos, įranga, įrengimai, komponentai, atsarginės dalys, sudedamieji agregatai ir įtaisai ir ji gali aprėpti visą gamybos procesą arba jo dalį (tiekimą, mašininį apdirbimą, kalibravimą, surinkimą, bandymus, ...). Sutarties sąlygose turi būti nurodytas pasirinktas taikytinas atitikties įvertinimo etalonas (standartai, kliento specifikacijos, tiekimo sąlygos ar kt.).

Dėl konkrečios informacijos kreipkitės į Pramonės skyrių tel. 8 5 239 5070 arba el. p. vilnius@lt.bureauveritas.com.