Inspektorius gamykloje

mokymai

pramonei

mokymo programos

Rizikos valdymo sistemos
  • Techninės rizikos vertinimo metodai: HAZOP, PMA, FMEA, RBI ir pan.
Specialistų kvalifikacijos kėlimas
  • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) apskaita
  • Įrangos tinkamumo tolesnei eksploatacijai vertinimas (Fitness-for-Service)
  • ACME ir EN standartų taikymas slėginei įrangai 
  • Slėginės įrangos projektuotojų kvalifikacijos kėlimas (CodeWare, Bentley ir kt.)
  • Specializuoti mokymo kursai įvairių ūkio šakų (energetikos, naftos pramonės, chemijos pramonės ir kt.) specialistams
  • Mokymai elektros ir elektronikos prietaisų atitikties temomis

Jei norite sužinoti daugiau, nerandate reikalingos mokymų temos ar tinkamo kursų laiko, susisiekite su mumis tel. (8 5) 239 51 56, 8656 09991 arba el. p. mokymai@bureauveritas.com