bv-lt-notebook-seminars

MOKYMO KURSAI

Bureau Veritas nuolat organizuoja įvairių sričių mokymus, kurių sąrašą rasite žemiau. Platesnę informaciją apie juos pamatysite paspaudę rodyklytę. Kviečiame registruotis! 

Neradote reikiamų mokymų? Jei pageidausite, suorganizuosime ir pravesime individualius mokymus gyvai arba nuotoliniu būdu Jūsų įmonės darbuotojams šiomis ir kitomis Jus dominančiomis temomis.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su mumis telefonu nr. (+370 5) 239 5156, (+370 656) 09991, el. paštu mokymai@bureauveritas.com ar parašykite mums čia.

Vasario mėnesį organizuojame šiuos mokymus:

 • Maisto saugos vadybos sistema pagal FSSC 22000 6-os versijos reikalavimus (Online!) Naujiena!

  Data: 2024 m. vasario 27 d. 
  Lektorė: dr. Dalia Paketūrienė, „Bureau Veritas Lit“ auditorė, lektorė
  Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Temos: pagrindiniai pokyčiai FSSC 22000 6 versijoje. Schemos struktūra ir pasikeitimai, reikalavimų išaiškinimas ir aptarimas pagal punktus.
  Trukmė: ~8 val. 
  Kaina: 189 Eur plius PVM.
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • 2022 metų redakcija ISO/IEC 27001:2022 Informacijos saugumo, kibernetinio saugumo ir privatumo vadybos sistema: standarto reikalavimai ir vidaus auditas (Online!) Naujiena!

  Data: 2024 m. vasario 27 d.
  Lektoriai: Viktorija Česonytė, sertifikuota informacijos saugumo vadovė (CISM), sertifikuota informacinių technologijų valdyme (CGEIT), veiklos atsparumo konsultantė
  Paulius Petrėtis, „Bureau Veritas Lit“ lektorius, sertifikuotas informacijos saugumo audito vadovas ir informacinių sistemų auditorius, konsultantas; 
  Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Kursas skirtas: visų įmonės lygmenų darbuotojams - ir vadovams, ir vadybininkams, taip pat nepriklausomiems konsultantams bei specialistams, atsakingiems už informacijos saugumą arba tiesiogiai dalyvaujantiems kuriant informacijos saugumo valdymo sistemas.
  Kurso tikslai: suprasti informacijos saugumo vadybos sistemai keliamus reikalavimus bei ISO 27001 standarto interpretavimo praktiką; apžvelgti pagrindinius naujos standarto versijos reikalavimų pokyčius; suteikti žinių apie informacijos saugumo vadybos sistemos kūrimą, jos veikimą, problemas ir pavojus, taip pat rizikos valdymą bei ISVS sertifikavimą; išmokti atlikti vidaus auditą, matavimus ir rezultatų fiksavimą.
  Kaina: 189 Eur plius PVM. 
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • DSS vadybos sistema pagal ISO 45001:2018: standarto reikalavimai ir vidaus auditas (Online!)

  Data: 2024 m. vasario 28 d.
  Lektorė: Audronė Užkurėnaitė, „Bureau Veritas Lit“ auditorė, lektorė
  Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Mokymai skirti: DSS specialistams, padalinių vadovams, vadybos sistemos vidaus auditoriams, atsakingiems už DSS vadybos sistemos diegimą ir palaikymą organizacijoje.
  Mokymų temos: darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos modelis; ryšys su kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemomis; su darbuotojų sauga ir sveikata susiję teisiniai reikalavimai; rizika pagrįstas mąstymas; ISO 45001:2018 standarto reikalavimų apžvalga; darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus auditas; darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos praktinis palaikymas; praktinės užduotys ir jų aptarimas.
  Kaina: 189 Eur plius PVM.
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

KOVO mėnesį organizuojame šiuos mokymus:

 • Maisto saugos vadybos sistema pagal Visuotinio maisto saugos standarto 9-os versijos reikalavimus (Online!)

  Data: 2024 m. kovo 1 d.
  Lektorė: dr. Dalia Paketūrienė, „Bureau Veritas Lit“ auditorė, lektorė
  Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Seminaro tikslai: suteikti dalyviams žinių apie Visuotinio maisto saugos standarto 9-os versijos reikalavimus, paaiškinti apibrėžimus, apžvelgti pagrindinius naujos standarto versijos reikalavimų pokyčius pagal punktus.
  Kaina: 189 Eur plius PVM.
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • Maisto saugos ir kokybės kultūros sistema: planavimas, įdiegimas ir nuolatinis gerinimas (Online!)

  Data: 2024 m. kovo 6 d.
  Lektorė: dr. Tatjana Tranavičienė, „Bureau Veritas Lit“ auditorė, lektorė
  Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Mokymai skirti: įmonių vadovybiniam lygmeniui, įskaitant maisto saugos (RVASVT) grupės narius, siekiančius įsigilinti į galiojančius reikalavimus bei gaires dėl stabilios maisto saugos ir kokybės kultūros sistemos valdymo.
  Mokymų temos: kertiniai maisto saugos ir kokybės kultūros sistemos etapai, jų detalizavimas bei atitinkamų kriterijų įgyvendinimas, įtraukiant planavimo, įdiegimo ir nuotolinio gerinimo procesus. Mokymų metu remiamasi gerosiomis praktikomis bei galiojančiomis GFSI (ang. k. Global Food Safety Initiative) rekomendacijomis.
  Kaina: 189 Eur plius PVM. 
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • Rizikos valdymas pagal ISO 31000:2018 (Online!) Naujiena!

  Data: 2024 m. kovo 21 d.
  Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
  Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Baigę programą, dalyviai supras: svarbias rizikos valdymo sąvokas, rizikos valdymo pagrindinius principus, kaip integruoti rizikos valdymą į organizacijos vadybos sistemą, kaip suprojektuoti ir įgyvendinti rizikos valdymo procesą, rizikos valdymo dokumentavimo praktiką.
  Mokymų temos: pagrindinės rizikos valdymo sąvokos ir principai, rizikos valdymo integravimas į organizacijos vadybos sistemą, rizikos valdymo procesas, rizikos valdymo dokumentavimas.
  Kaina: 189 Eur plius PVM. 
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita (ang."Carbon Footprint")(Online!)

  Data: 2024 m. kovo 22 d. 9-13 val.
  Lektorė (patirtis su įvairiomis ŠESD schemomis ir emisijų skaičiavimais daugiau nei 15 metų): 
  Neringa Pumputytė, „Bureau Veritas Lit“ lektorė, patirtis apima ŠESD inventorizaciją bei verifikavimą įmonėms ir įmonių grupėms Vakarų Europoje bei JAV, anglies neutralumo sertifikavimą, CDP mažinimo projektus ir anglies kreditus bei ES emisijų prekybos sistemos dengiamų įrenginių emisijų vertinimą.
  Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“.
  Mokymų temos: ŠESD terminologija ir principai; kuo skiriasi organizacijos ŠESD inventorizacija ir produkto ŠESD pėdsakas; tiesioginės ir netiesioginės emisijos; kas yra inventorizacija ir verifikavimas; kokie skirtingi mažinimo tikslai gali būti keliami; kas slypi po ‘carbon neutrality’ ir ‘climate neutrality‘; kas yra anglies kreditai; pagrindinių taikomų tarptautinių standartų (ISO 14064, Šiltnamio dujų protokolas, PAS 2060) apžvalga.
  Kaina: 139 Eur plius PVM.
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • Efektyvus vadybos sistemų integravimas (Online!) Naujiena!

  Data: 2024 m. kovo 22 d. 8-12 val. 
  Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
  Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Mokymai skirti: asmenims, atsakingiems už vadybos sistemų diegimą ir priežiūrą organizacijai realizuojant du ar daugiau vadybos sistemų modelių (vadovybės atstovams, procesų savininkams, vadovybės nariams).
  Mokymų temos: ISO vadybos standartų struktūra kaip integravimo modelis; skirtingų struktūrų vadybos modelių integravimas; procesinės ir rizikomis paremtos vadybos sistemos; procesų grupavimas; rizikos vadyba integruotose vadybos sistemose; integruotos vadybos sistemos vidaus auditas; integruotos vadybos sistemos vertinamoji analizė.
  Kaina: 139 Eur plius PVM.
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • ISO 14001:2015 standarto reikalavimai ir vidaus audito pagrindai (Online!)

  Data: 2024 m. kovo 26 d.
  Lektorė: Neringa Pumputytė, „Bureau Veritas Lit“ auditorė, lektorė
  Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, siekiantiems susipažinti su aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimais ir principais bei vidaus audito pagrindais.
  Mokymų temos: ISO 14001:2015 kontekstas; ISO 14001:2015 reikalavimų aplinkosaugos vadybos sistemoms apžvalga su diskusijomis; vidaus audito paskirtis, principai ir planavimas; vidaus audito atlikimas su praktinėmis užduotimis; audito ataskaita ir veiksmai po audito.
  Kaina: 189 Eur plius PVM.
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • ISO 9001:2015 standarto reikalavimai ir jų interpretavimas (Online!)

  Data: 2024 m. kovo 27 d.
  Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
  Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Mokymai skirti: pasigilinti į dažniausiai sunkiai suvokiamus ISO 9001:2015 reikalavimus.
  Mokymų temos: pagrindinės kokybės vadybos sąvokos ir principai; procesinis požiūris į vadybą; mąstymas, atsižvelgiant į rizikas; ISO vadybos sistemų standartų struktūra; pagrindiniai ISO 9001:2015 reikalavimai ir jų interpretacija; praktinės užduotys ir jų aptarimas.
  Kaina: 189 Eur plius PVM. 
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

 • KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ISO 9001:2015 vidaus auditas (Online!)

  Data: 2024 m. kovo 28 d.
  Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
  Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“
  Mokymų tikslai: išmokyti dalyvius atlikti kokybės vadybos sistemos auditą atitinkamų reikalavimų, tame tarpe ISO 9001:2015 bei panašių standartų, atžvilgiu; perteikti audito atlikimo principus, suteikti pakankamus audito atlikimo metodologijos pagrindus, kad auditorius būtų pasirengęs atlikti rezultatyvų vidaus auditą; paskatinti konstruktyviai (analizuojant ir savikritiškai) tobulinti audito atlikimo įgūdžius.
  Kaina: 189 Eur plius PVM.
  *Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
  **Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.