bv-lt-notebook-seminars

MOKYMO KURSAI

Registruotis į mokymus galite užpildę registracijos formą, kurią rasite čia.

Jei pageidausite, suorganizuosime ir pravesime individualius mokymus gyvai arba nuotoliniu būdu Jūsų įmonės darbuotojams šiomis ir kitomis Jus dominančiomis temomis.

Jeigu turite papildomų klausimų, susisiekite su mumis: tel.: (8 5) 239 5156, mob. tel. 8 656 09991, el. p. mokymai@bureauveritas.com.


spalio MĖNESĮ:


ISO 9001:2015 standarto reikalavimai ir jų interpretavimas (Online!)

Data: 2023 m. spalio 4 d.

Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams
Mokymai skirti: pasigilinti į dažniausiai sunkiai suvokiamus ISO 9001:2015 reikalavimus.
Mokymų temos: pagrindinės kokybės vadybos sąvokos ir principai; procesinis požiūris į vadybą; mąstymas, atsižvelgiant į rizikas; ISO vadybos sistemų standartų struktūra; pagrindiniai ISO 9001:2015 reikalavimai ir jų interpretacija; praktinės užduotys ir jų aptarimas.
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


DSS vadybos sistema pagal ISO 45001:2018: standarto reikalavimai ir vidaus auditas (Online!)

Data: 2023 m. spalio 5 d.

Lektorė: Audronė Užkurėnaitė, „Bureau Veritas Litauditorė, lektorė
Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams
Mokymai skirti: DSS specialistams, padalinių vadovams, vadybos sistemos vidaus auditoriams, atsakingiems už DSS vadybos sistemos diegimą ir palaikymą organizacijoje.
Mokymų temos: darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos modelis; ryšys su kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemomis; su darbuotojų sauga ir sveikata susiję teisiniai reikalavimai; rizika pagrįstas mąstymas; ISO 45001:2018 standarto reikalavimų apžvalga; darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus auditas; darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos praktinis palaikymas; praktinės užduotys ir jų aptarimas.
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
** Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


Naujiena! ISO 9000:2015 diegimas (Online!)

Data: 2023 m. spalio 11 d.

Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams
Mokymai skirti: asmenims, atsakingiems už ISO 9000 sistemų diegimą įmonėse bei organizacijose, kurios planuoja savarankiškai diegti KVS arba yra KVS diegimo stadijoje. Tikslas – tvarkingai sudėlioti diegimo veiksmus, siekiant nepadaryti ilgą poveikį turinčių klaidų.
Mokymų temos: pagrindinės kokybės vadybos sąvokos ir principai; procesinis požiūris į vadybą; mąstymas, atsižvelgiant į rizikas; ISO 9001:2015 standarto struktūra; pagrindiniai kokybės vadybos sistemos diegimo veiksmai; kokybės vadybos sistemos dokumentavimas.
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


Rizikos valdymas pagal FMEA (Online!)     

Data: 2023 m. spalio 18 d.

Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams
Mokymų temos: FMEA paskirtis; FMEA integravimas į vadybos sistemą; FMEA planavimas; FMEA metodologija; produktų FMEA; procesų FMEA; FMEA taikymas monitoringui ir sistemų veikimui vartotojų aplinkoje.
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita (ang."Carbon Footprint") (Online!)  

Data: 2023 m. spalio 20 d. 9-13 val.

Lektorė (patirtis su įvairiomis ŠESD schemomis ir emisijų skaičiavimais daugiau nei 15 metų): Neringa Pumputytė, „Bureau Veritas Lit“ lektorė, patirtis apima ŠESD inventorizaciją bei verifikavimą įmonėms ir įmonių grupėms Vakarų Europoje bei JAV, anglies neutralumo sertifikavimą, CDP mažinimo projektus ir anglies kreditus bei ES emisijų prekybos sistemos dengiamų įrenginių emisijų vertinimą.
Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“.
Mokymų temos: ŠESD terminologija ir principai; kuo skiriasi organizacijos ŠESD inventorizacija ir produkto ŠESD pėdsakas; tiesioginės ir netiesioginės emisijos; kas yra inventorizacija ir verifikavimas; kokie skirtingi mažinimo tikslai gali būti keliami; kas slypi po ‘carbon neutrality’ ir ‘climate neutrality‘; kas yra anglies kreditai; pagrindinių taikomų tarptautinių standartų (ISO 14064, Šiltnamio dujų protokolas, PAS 2060) apžvalga.
Kaina: 139 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ISO 9001:2015 vidaus auditas (Online!)    

Data: 2023 m. spalio 25 d.

Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams
Mokymų tikslai: išmokyti dalyvius atlikti kokybės vadybos sistemos auditą atitinkamų reikalavimų, tame tarpe ISO 9001:2015 bei panašių standartų, atžvilgiu; perteikti audito atlikimo principus, suteikti pakankamus audito atlikimo metodologijos pagrindus, kad auditorius būtų pasirengęs atlikti rezultatyvų vidaus auditą; paskatinti konstruktyviai (analizuojant ir savikritiškai) tobulinti audito atlikimo įgūdžius.
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


Reikalavimai RVASVT pagrįstai maisto saugos vadybos sistemai (Online!)

Data: 2023 m. spalio 26 d. 

Lektorė: dr. Dalia Paketūrienė, "Bureau Veritas Lit" auditorė, lektorė
Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams“
Po kursų dalyviai: supras šiuolaikinius maisto saugos principus; atpažins rizikos veiksnius; išmoks parengti būtinąsias programas ir RVASVT planą, išmoks atlikti rizikos veiksnių analizę, nustatyti svarbius valdymo taškus; suvoks kaip įteisinti, patikrinti ir pagerinti maisto saugos vadybos sistemą. 
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


lapkričio MĖNESĮ:


ISO/IEC 27001:2022 Informacijos saugumo, kibernetinio saugumo ir privatumo vadybos sistema: standarto reikalavimai ir vidaus auditas (Online!)

Data: 2023 m. lapkričio 14 d.

Lektoriai: Viktorija Česonytėsertifikuota informacijos saugumo vadovė (CISM), sertifikuota informacinių technologijų valdyme (CGEIT), veiklos atsparumo konsultantė
Paulius Petrėtis, „Bureau Veritas Lit“ lektorius, sertifikuotas informacijos saugumo audito vadovas ir informacinių sistemų auditorius, konsultantas; 
Vieta: nuotoliniu būdu tiesiogiai, naudojant programą „Microsoft Teams
Kursas skirtas: visų įmonės lygmenų darbuotojams - ir vadovams, ir vadybininkams, taip pat nepriklausomiems konsultantams bei specialistams, atsakingiems už informacijos saugumą arba tiesiogiai dalyvaujantiems kuriant informacijos saugumo valdymo sistemas.
Kurso tikslai: suprasti informacijos saugumo vadybos sistemai keliamus reikalavimus bei ISO 27001 standarto interpretavimo praktiką; apžvelgti pagrindinius naujos standarto versijos reikalavimų pokyčius; suteikti žinių apie informacijos saugumo vadybos sistemos kūrimą, jos veikimą, problemas ir pavojus, taip pat rizikos valdymą bei ISVS sertifikavimą; išmokti atlikti vidaus auditą, matavimus ir rezultatų fiksavimą.
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.


ISO 14001:2015 standarto reikalavimai ir vidaus audito pagrindai (Online!)

Data: 2023 m. lapkričio 14 d.

Lektorė: Neringa Pumputytė, „Bureau Veritas Lit“ auditorė, lektorė
Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams
Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, siekiantiems susipažinti su aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimais ir principais bei vidaus audito pagrindais.
Mokymų temos: ISO 14001:2015 kontekstas; ISO 14001:2015 reikalavimų aplinkosaugos vadybos sistemoms apžvalga su diskusijomis; vidaus audito paskirtis, principai ir planavimas; vidaus audito atlikimas su praktinėmis užduotimis; audito ataskaita ir veiksmai po audito.
Kaina: 189 Eur plius PVM.

*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.