IATF 16949

IATF 16949 AUTOMOBILIŲ PRAMONĖS ĮMONIŲ SERTIFIKAVIMAS

Automobilių pramonės tiekimo grandinės darosi vis sudėtingesnės, todėl automobilių gamintojams svarbu, kad jie galėtų kliautis po visą pasaulį išsibarsčiusiais savo tiekėjais. Automobilių pramonės tiekėjai privalo įrodyti savo gebėjimą numatyti ir valdyti pokyčius, o taip pat užtikrinti patikimus technologinius procesus ir sykiu klientų pasitenkinimą.

„BUREAU VERITAS“ GALI JUMS PADĖTI

Sertifikavimas pagal IATF 16949:2016 (anksčiau ISO/TS 16949:2009) yra geriausias būdas parodyti, kad Jūsų organizacija įsipareigojusi siekti kokybės ir pasiruošusi dirbti nūdienos sudėtingoje, sparčiai besivystančioje rinkoje.

IATF 16949:2016 yra vienintelis visame pasaulyje pripažįstamas ir su automobilių pramonės kokybės vadybos sistemomis susijęs standartas. Automobilių gamintojų ir jų asociacijų darbo grupės (IATF, International Automotive Task Force) 2016-ųjų spalį paskelbtas standartas tinka bet kuriai organizacijai, aktyviai veikiančiai automobilių pramonės tiekimo grandinėje.

„Bureau Veritas“ pasirinkti verta

„Bureau Veritas“ yra pasaulyje pirmaujanti sertifikavimo pagal IATF 16949 įstaiga. Mūsų komanda atlieka sertifikavimą ir auditą pagal šį standartą glaudžiai bendradarbiaudama su klientais. Padedame automobilių pramonėje dirbančioms įmonėms laikytis atitinkamų standartų ir įrodyti jų atitiktį. Taip pat siūlome individualiai pritaikytą tiekėjų audito programą, kuria palaikoma kokybė visoje tiekimo grandinėje. Sertifikavimo paslaugomis padedame Jūsų organizacijai aptikti ir sušvelninti riziką, užtvirtinti Jūsų, kaip kokybiškai dirbančio tiekėjo, reputaciją ir puoselėti nuolatinio tobulėjimo kultūrą.

Nr. 1Pasaulyje IATF sertifikavimo paslaugos teikėjas
Daugiau nei 250IATF auditorių
60Šalių
4.000IATF sertifikatų, išduodamų kasmet pasaulyje

SERTIFIKAVIMO pagal IATF 16949:2016 nauda

 • ĮGYKITE GALIMYBĘ PATEKTI Į RINKĄ IR SIEKTI PASAULINIO PRIPAŽINIMO –

  sertifikavimas pagal IATF 16949 yra būtinas, norint vykdyti veiklą automobilių gamybos pramonėje

 • STIPRINKITE KLIENTŲ PASITENKINIMĄ –

  IATF 16949 yra orientuotas į klientų reikalavimų vykdymą

 • IATF 16949 yra orientuotas į klientų reikalavimų vykdymą

  propaguodami rizika paremtą mąstyseną ir įrodymais grįstą sprendimų priėmimą visoje organizacijoje

 • SIEKITE NUOLATINIO TOBULĖJIMO,

  diegdami ir palaikydami IATF 16949 atitinkančią kokybės vadybos sistemą

IATF 16949: svarbiausias automobilių pramonės kokybės standartas
IATF 16949 yra kokybės vadybos sistemos standartas ir pasaulinė techninė specifikacija, paremta konkrečiai automobilių pramonei aktualiais ISO 9001 aspektais. Aplinkoje, kuriai būdingos vis sudėtingesnės tiekimo grandinės ir svarbu laikytis teisės aktų reikalavimų, privalote pademonstruoti tvirtą įsipareigojimą siekti kokybės. IATF 16949 yra minimalus reikalavimas automobilių pramonės tiekėjams. Vis dėlto juo gali naudotis įvairią veiklą vykdančios automobilių gamybos pramonės įmonės, siekdamos įdiegti geriausius automobilių pramonės gaminių projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros metodus.

Stiprinkite klientų pasitenkinimą
IATF 16949 įdiegimas padeda sukurti kokybės vadybos sistemą, kuri nuolatos atitiks klientų reikalavimus. IATF 16949 itin didelis dėmesys skiriamas klientų pasitenkinimo stiprinimui. „Bureau Veritas“ auditai pagal IATF 16949 padės užtikrinti, kad Jūsų organizacija būtų pasirengusi nustatyti ir tenkinti nuolat kintančius klientų poreikius ir reikalavimus.

Diekite nuolatinio tobulėjimo kultūrą
Nuolatinio tobulėjimo siekis yra esminė IATF 16949 kokybės vadybos sistemų dalis. Šiame standarte nustatoma, kaip naudotis „planuoti-daryti-tikrinti-veikti“ ciklu siekiant optimizuoti automobilių pramonės įmonių procesus. Reguliariai atliekami auditai pagal IATF 16949 leidžia nustatyti sritis, kuriose dirbama nenašiai, ir neatitiktis, suteikiant galimybę imtis k veiksmų.

Nustatykite ir valdykite riziką
Pasaulinė automobilių pramonės tiekimo grandinė yra tokia sudėtinga, o technologijos keičiasi taip greitai, kad šio sektoriaus žaidėjams būtina sekti naujai atsirandančias grėsmes. „Bureau Veritas“ siūlomos sertifikavimo ir audito pagal IATF 16949 paslaugos gali padėti įmonėms diegti rizika pagrįstą mąstyseną ir įrodymais paremtą sprendimų priėmimą darbuotojų gretose.