ISO 14001

ISO 14001 Sertifikavimas

APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMŲ SERTIFIKAVIMAS

Įmonėms vis dažniau tenka įrodyti, kad jos laikosi iniciatyvaus požiūrio į aplinkosaugos valdymą. „Bureau Veritas“ teikiama sertifikavimo pagal ISO 14001 paslauga padeda valdyti įmonės daromą poveikį aplinkai.

Visuomenės spaudimas ir priežiūros įstaigų reikalavimai įmonėms aktyviai skatinti tvarumą vis didėja. Sistemiškas požiūris į aplinkosaugos valdymą yra būtinas, norint sparčiai reaguoti į kintančius reikalavimus ir sykiu užtikrinti visišką skaidrumą ir atskaitomybę.

Sertifikavimas pagal ISO 14001 gali padėti Jūsų organizacijai pasiekti aplinkosaugos valdymo tikslus stiprinant veiklos kontrolę ir geriau integruojant aplinkosaugos aspektus į verslo strategiją. „Bureau Veritas“ siūlomi aplinkosaugos vadybos sistemų auditai gali padėti Jūsų organizacijai įgyti konkurencinį pranašumą ir sustiprinti reputaciją, mažinant daromą poveikį aplinkai visose veiklos srityse.

PAGRINDINIAI PRANAŠUMAI

 • MAŽINAMAS POVEIKIS APLINKAI,

  diegiant nuolatinio tobulinimo kultūrą

 • GERINAMA VEIKLOS KONTROLĖ,

  atsižvelgiant į verslo aplinkosaugos aspektus

 • STIPRINAMAS KLIENTŲ PASITIKĖJIMAS IR TOBULINAMAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS,

  kadangi suprantamos aplinkosaugos valdymo grėsmės ir galimybės

 • APLINKOSAUGOS ASPEKTAI INTEGRUOJAMI

  į verslo strategiją

 • OPTIMIZUOJAMAS

  aplinkosaugos vadybos sistemos funkcionavimas

 • GALI BŪTI SKLANDŽIAI INTEGRUOJAMOS

  papildomas aplinkosaugos vadybos sistemos

Aplinkosaugos vadybos profesionalumas yra vienas svarbiausių elementų nustatant strateginę kryptį

ISO 14001 standarte reikalaujama aukščiausiojo lygmens vadovų stipresnio įsipareigojimo, tad aplinkosaugos valdymas atsiduria pačiame verslo valdymo centre. ISO 14001 reikalavimais pabrėžiamos aktyvios iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti aplinkosaugos valdymo veiksmingumą, pradedant verslo socialinio poveikio ir poveikio aplinkai analize. ISO 14001 aplinkosaugos vadybos sistema užtikrinama, kad visi reikalavimai būtų integruoti į verslo procesus ir nustatytos visos grėsmės aplinkosaugos valdymui per visą produkto arba paslaugos tarnavimo ciklą.

Palaikomas perėjimas prie žiedinės ekonomikos modelio

Sertifikavimu pagal ISO 14001 užtikrinamas toks požiūris į produktus ir paslaugas, kuriame įvertinamas visas jų tarnavimo ciklas. Tai padeda nustatyti naujų produktų paklausą, integruoti žiedinės ekonomikos principus į jų projektavimą ir kūrimą bei įvertinti šių produktų poveikį aplinkai. 

Pripažinta sertifikavimo pagal ISO 14001 įstaiga

„Bureau Veritas“ stengiasi padėti Jūsų organizacijai siekti aplinkosaugos vadybos tikslų. Priežiūros įstaigų reikalavimų žinios ir Jūsų veiklos specifikos išmanymas leidžia mums tapti tinkamos kompetencijos partneriu rengiant mokymus apie aplinkosaugos vadybos sistemas. Būdama viena iš pasaulinių patikrų ir sertifikavimo lyderių, „Bureau Veritas“ turi tarptautinį ekspertų tinklą ir gali pasitelkti jų techninę kompetenciją daugiau kaip 140 šalių.

Tvarumo užtikrinimas ir...

Skaidri atskaitomybė tvarumo klausimais, įskaitant socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, yra itin svarbi saugant Jūsų įmonės reputaciją. „Bureau Veritas“ nepriklausomomis ataskaitomis padeda įmonėms informuoti visuomenę apie etiškus jų darbo metodus ir įtvirtinti tinkamą požiūrį į aplinkos apsaugą.

svarbūs faktai

1 500ISO 14001 auditorių
20 000sertifikatų pasaulyje

ISO 14001 Techninės gairės

Atsisiųskite