ISO 28000 sertifikavimas

Saugumo valdymo sistema tiekimo grandinei

IŠŠŪKIS JŪSŲ VERSLUI

Šiandienos globalinėje ekonomikoje saugumo valdymas yra tapęs sudėtingu klausimu visose pramonės srityse ir ypač tiekimo grandinėse. Logistikos įmonės ir tiekimo grandinės partneriai dažnai būna išsibarstę po visą pasaulį, jų veiklą reglamentuoja skirtingi nacionaliniai reglamentai, o verslo procesai skiriasi. Bendrovės siekia užtikrinti saugumą, tuo pačiu metu nustatant galimas grėsmes, vertinant riziką ir įgyvendinant priemones, kurių paskirtis – rizikos ir grėsmių, veikiančių verslo sėkmę, prevencija.

„BUREAU VERITAS“ GALI JUMS PADĖTI

ISO 28000:2007 „Tiekimo grandinės saugumo vadybos sistemų reikalavimai“ buvo sukurti kaip atsakas į transportavimo ir logistikos bendrovių poreikį turėti bendrai taikomą saugumo vadybos sistemą, pritaikytą tiekimo grandinės saugumo specifikai. Nežiūrint to, ir daugelio kitų pramonės šakų atstovai pastebi, jog naudinga vertinti saugumui kylančią riziką, diegti jos valdymo priemones bei kontroliuoti potencialias grėsmes saugumui ir iš tiekimo grandinės pusės daromą poveikį. Ši vadybos sistema taip pat gerina kokybę, saugumą ir klientų pasitenkinimą.