ISO 45001

ISO 45001 SERTIFIKAVIMAS

ISO 45001 SVEIKATOS IR SAUGOS VADYBOS SISTEMŲ SERTIFIKAVIMAS

Verslas susiduria su vis didėjančiais atitikties reikalavimais dėl profesinių susirgimų ir nelaimingų atsitikimų darbo vietoje. „Bureau Veritas“ siūlomas darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų sertifikavimas pagal ISO 45001 padeda organizacijoms aktyviai vykdyti su darbu susijusių traumų ir prastos sveikatos prevenciją.

Vartotojų lūkesčiai dėl socialinės atsakomybės tapo didesni nei kada nors anksčiau. Traumos ir mirtys, susijusios su sveikatos ir saugos darbe grėsmėmis, visuomenei kainuoja be galo brangiai. Visuomenės pasitikėjimą galima užtikrinti tvirtą verslo strategiją grindžiant sveikatos ir saugos vadybos sistema.

ISO 45001 yra naujas tarptautinis darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų sertifikavimo standartas. Standarto diegimas padeda įgyvendinti visapusį požiūrį į darbuotojų sveikatą ir saugą arba tobulinti esamą sistemą. „Bureau Veritas“ išduotu atitikties ISO 45001 sertifikatu pabrėžiamas Jūsų organizacijos įsipareigojimas saugoti savo darbuotojus, kad ir kurioje pasaulio šalyje jie dirbtų.

DIDŽIAUSI PRANAŠUMAI

  • Su ISO 45001 FORMUOJATE TEISINGĄ POŽIŪRĮ Į SVEIKATĄ IR SAUGĄ savo versle
  • nustatote grėsmes sveikatai ir saugai ir įdiegiate savo verslui ir jo kontekstui aktualius procesus
  • mažinate nelaimingų atsitikimų skaičių darbe, įgyvendindami kontrolės priemones ir vertindami jų veiksmingumą
  • UŽTIKRINATE, KAD DARBUOTOJAI AKTYVIAI rūpintųsi darbo sauga ir sveikata ir didinate informuotumą apie riziką
  • MAŽINATE prastovas dėl nelaimingų atsitikimų ir draudimo įmokas
  • Akredituotos sertifikavimo įstaigos „Bureau Veritas“ išduotu atitikties ISO 45001 sertifikatu GERINATE SAVO REPUTACIJĄ

ISO 45001, visapusis požiūris į darbuotojų sveikatą ir saugą

ISO 45001 pateikiami nuodugnesni planavimo reikalavimai, negu jo pirmtake OHSAS 18001. Naujojo standarto taikymo sritis yra išplėsta ir apima ne tik fizinę saugą, bet ir fiziologinius perdegimo, priekabiavimo ir su stresu susijusių ligų pavojus. Jame taip pat numatyti ne tokie akivaizdūs pavojai, kaip pasikartojantys patempimai ir nugaros skausmas, kuris būdingas biuro aplinkai.

Darbuotojų dalyvavimas efektyvumo gerinime

Darbuotojų vaidmuo nustatant galimus pavojus sveikatai ir saugai darbe yra reikšminga nauja koncepcija. Šia veikla gali užsiimti atstovų komanda, kuri užtikrins, kad grėsmės saugai ir sveikatai būtų nustatomos visais organizacijos lygmenimis. Visos standarto sąlygos paremtos rizika grįstu mąstymu, taip siekiant paskatinti imtis aktyvių veiksmų traumų ir mirčių darbo vietoje skaičiui mažinti.

Aukšto lygmens struktūra sukuria sinergiją su kitais standartais

Sertifikavimo pagal ISO 45001 reikalavimai paremti tokia pat aukšto lygmens struktūra, kaip ir kiti ISO vadybos sistemų standartai, todėl galima nesudėtingai vienu metu vykdyti sertifikavimą pagal kelis standartus. Be to, ji suderinta su jau turimais sertifikavimo standartais, kaip antai: Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) darbo saugos ir sveikatos rekomendacijos ir TDO tarptautiniai darbo standartais ir konvencijos.

Pabrėžkite savo įsipareigojimą su akredituotos sertifikavimo įstaigos „Bureau Veritas“ sertifikavimu

Priešingai nei ankstesnysis OHSAS 18001, ISO 45001 yra akredituotas standartas. Bendradarbiavimas su „Bureau Veritas“ siekiant sertifikato parodo Jūsų įsipareigojimą profesionalumui. „Bureau Veritas“ yra viena pasaulinių lyderių darbo saugos ir sveikatos mokymo programų ir sertifikavimo srityje, gerbiama už savo patikimumą ir tvarią veiklą.

ISO 45001 pakeičia Didžiosios Britanijos standartą OHSAS 18001. Šį pakeitimą daugiausia lemia skirtingose šalyse taikomos nevienodos OHSAS 18001 standarto sąlygos, taip pat sunkumai, su kuriais susiduriama pastarąjį standartą diegiant kartu su dažniausiai naudojamais standartais ISO 9001 ir ISO 14001. Todėl ISO 45001 standartas buvo parengtas naudojant aukšto lygio struktūrą, kaip ir kituose ISO standartuose. Vienodos struktūros turinys, turintis daug bendrų nuostatų, leidžia sklandžiai integruoti jį drauge su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015.

KAS YRA DARBO SAUGA IR SVEIKATA?

Darbo sauga ir sveikata yra daugialypė sritis, kuri palaiko ir skatina darbo saugą, sveikatą ir žmonių gerovę darbe. Šios srities programomis siekiama gerinti darbo aplinką, kad ji taptų palankesnė darbuotojų ir daugelio kitų žmonių, kuriems tai gali turėti įtakos, saugai ir sveikatai palaikyti. 

2 500„Bureau Veritas“ ISO 45001 auditorių pasaulyje

ISO 45001 techninis vadovas

Atsisiųsti