photovoltaic panels

Ištekliai ir gamyba

INDĖLIS Į MŪSŲ PLANETOS IŠSAUGOJIMĄ

IŠŠŪKIAI

Visuose sektoriuose įmonės nori teigiamai paveikti klimato pokyčius, padėti išsaugoti gamtos išteklius ir apsaugoti aplinką.

Efektyvių veiksmų planų įgyvendinimas ir ekologinio pėdsako (anglies dioksido emisijos) matavimas yra esminiai žingsniai siekiant grynosios nulinės anglies dioksido emisijos ateities.

Perėjimo prie kitokios energetikos sąlygomis, ypatingas iššūkis yra tvarios naujos energijos gamybos, kaupimo ir paskirstymo užtikrinimas.

BV KOMPETENCIJOS

Visuose veiklos sektoriuose „Bureau Veritas“ remia organizacijas, siekiančias ​​sumažinti savo ekologinį pėdsaką. Mes palaikome visus būdus, kurie veda prie grynosios nulinės emisijos, padėdami klientams tikrinimu, matavimu, sertifikavimu ir  kompensuojant išmetamų teršalų kiekį.

BV pripažįsta atsakingo planetos gamtos išteklių naudojimo svarbą. Mūsų ekspertai padeda organizacijoms įveikti su tuo susijusias problemas ir skatina tvarų išteklių naudojimą.

Mes esame esminis energetikos pertvarkos žaidėjas, dalyvaujantis pagrindiniuose atsinaujinančios ir alternatyvios energijos gamybos grandinės etapuose. Mes palaikome savo klientus siekiant tvariai kurti, plėtoti ir valdyti savo turtą.

• ATSINAUJINANČIOS IR ALTERNATYVIOS ENERGIJOS RŪŠYS – ENERGETIKOS PERTVARKA

- Sausumos ir jūros vėjo jėgainių gyvavimo ciklo sprendimai
- Saulės energija nuo projekto sukūrimo iki turto valdymo
- Elektros tinklo stabilumas ir atsinaujinančių energijos šaltinių integracija
- Energijos tiekimas X, vandenilio ir biokuro tiekimo užtikrinimas

• TVARUS GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS

- Žemės ūkio verslo derliaus stebėsena
- Tikslusis ūkininkavimas
- Atsakinga žvejyba
- Miškų sertifikavimas
- Jūrinės taršos prevencija

• PRAMONĖS EKOLOGINIS PĖDSAKAS

- Ekologinio pėdsako stebėsena
- Energijos taupymo patikra
- Pramonės aplinkosauginė kontrolė
- Testavimas ir teršalų emisijos kontrolė

Image
Logo BV Green line

NORITE SUŽINOTI DAUGIAU?

Susisiekite su mumis