ISO 9001 Sertifikavimas

Kokybės valdymas

 

ISO 9001 kokybės vadybos sistemos sertifikavimas

Aukštų rezultatų pasiekiančios verslo įmonės žino, kad jų sėkmės pagrindas – kokybės valdymas. „Bureau Veritas“ siūlomas kokybės vadybos sistemos sertifikavimas pagal ISO 9001 padeda gerinti našumą ir pranokti klientų lūkesčius.

Norėdamos veiksmingai konkuruoti ir pelnyti klientų pasitikėjimą, bendrovės turi nuosekliai tiekti vienodos kokybės prekes ir teikti vienodai kokybiškas paslaugas. Tam būtinas griežtas požiūris į kokybės valdymą.  

Sertifikavimo pagal ISO 9001 tikslas yra padėti sukurti tvirtą kokybės vadybos sistemą, kuri skatina nuolat tobulėti. ISO kokybės standartai pripažįstami ir jais pasitikima visame pasaulyje. ISO 9001 standartas suteikia lankstumo ir galimybę kurti savo kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į konkrečius gaminius, klientų poreikius ir riziką. Dėl to šis standartas tarnauja kaip vienas esminių elementų bet kuriai bendrovei, kuri siekia gerinti rizikos ir kokybės valdymą. „Bureau Veritas“ atliktas sertifikavimas pagal ISO 9001 parodo įsipareigojimą palaikyti kokybę ir aukščiausio lygmens klientų aptarnavimą.

SERTIFIKAVIMO pagal ISO 9001 nauda

 • DIDESNIS KLIENTŲ PASITENKINIMAS,

  kadangi nuolat skiriama dėmesio kokybės tikslams

 • KOKYBIŠKAI DIRBANČIOS BENDROVĖS REPUTACIJA, UŽTVIRTINAMA

  tarptautiniu mastu pripažįstamu „Bureau Veritas“ sertifikatu

 • GERESNIS BENDROVĖS VEIKLOS NAŠUMAS,

  nes suderinami kokybės valdymo ir pagrindiniai verslo procesai

 • NUOLATINIS TOBULĖJIMAS

  kasmet atliekami auditai sudaro sąlygas spręsti neatitikčių klausimą

 • VEIKSMINGAS RIZIKOS VALDYMAS –

  visoje organizacijoje skatinama rizika pagrįsta mąstysena

 • ĮGALINAMI DARBUOTOJAI,

  aktyviai įtraukiant juos į kokybės valdymo tobulinimą

KAS YRA ISO 9001?


ISO 9001 yra tarptautinis sertifikavimo standartas, nustatantis kriterijus kokybės vadybos sistemai. Jis pateikia gaires įmonėms ir organizacijoms, siekiančioms užtikrinti, kad jų produktai ir paslaugos nuosekliai atitiktų kokybės reikalavimus. Daugiau nei vienas milijonas organizacijų daugiau nei 170 valstybių yra sertifikuotos pagal ISO 9001.
 

ISO 9001 – visapusis požiūris į kokybės vadybą  
ISO 9001 standartą gali taikyti bet kuri organizacija, neatsižvelgiant į jos dydį, pobūdį arba siūlomus produktus ar paslaugas. ISO 9001 kokybės vadybos sistema rūpinasi aukščiausio lygmens vadovai, ir ji grindžiama išsamia organizacijos stipriųjų ir silpnųjų pusių analize. Ciklo „planuoti-daryti-tikrinti-veikti“ naudojimas, kurį palaiko kasmetiniai „Bureau Veritas“ auditai, sudaro sąlygas nustatyti neatitiktis ir siekti nuolatinio kokybės tobulinimo.

Siekite klientų pasitenkinimo per sertifikavimą pagal ISO 9001
Norint užtikrinti ISO 9001 atitiktį, reikia sukurti, o vėliau palaikyti vadybos sistemą, kuri pritaikyta išskirtinai Jūsų klientų poreikiams. „Bureau Veritas“ atliekami auditai pagal ISO 9001 suteikia galimybę stiprinti klientų pasitenkinimą nuolat nustatant, kaip galima dar labiau patobulinti veiklos procesus. 

Skatinkite našumą ir sykiu tobulinkite rizikos valdymą
„Bureau Veritas“ atliekami kokybės vadybos sistemos auditai leidžia nustatyti tobulintinas procesų sritis. Pasitelkiant ISO 9001 sertifikavimo reikalavimus, kurie yra orientuoti į rizikos valdymą, siekiama skatinti našumą nedidinant rizikos. Šiuo sertifikavimo standartu galima naudotis gerinant darbuotojų informuotumą apie riziką ir skiepijant prevencijos ir rizikos valdymo kultūrą.

ISO 9001 standartą galite įsigyti 

čia

ISO 9001 Techninės gairės

Atsisiųskite

AQAP 2110 – tai NATO projektavimo, vystymo ir gamybos užtikrinimo reikalavimai


AQAP (Allied Quality Assurance Publications) yra gynybos produktų ir (ar) paslaugų kokybės užtikrinimo sistemų standartų, kuriuos sukūrė NATO (North Atlantic Treaty Organization), grupė. AQAP standartas yra neatsiejama sutarčių, sudarytų gynybos tiekimo grandinėje su NATO narėmis, dalis. Todėl AQAP reikalavimų dokumentai yra svarbūs rangovams ir įmonėms, norinčioms vykdyti tokias sutartis. AQAP 2110:2016 – tai NATO parengti kokybės užtikrinimo reikalavimai, skirti produkto ir (ar) paslaugos projektavimui, vystymui ir gamybai.

Vertinimą pagal AQAP 2110:2016 reikalavimus galime atlikti, jei organizacija taip pat turi įsidiegusi ir kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

ISO 20000 sertifikavimas ir IT paslaugų valdymas

Nepriklausomai nuo savo dydžio ar pramonės šakos, kurioje specializuojasi, šiandieninėje globalinėje ekonomikoje įmonės, reklamuodamos ir tiekdamos savo gaminius rinkai, vis daugiau pasikliauja technologijomis. Situaciją dar labiau apsunkina greiti technologijų pokyčiai. Nesvarbu, ar jūs teikiate IT paslaugas kitoms įmonėms, ar visa jūsų įmonės veikla priklauso nuo informacinių technologijų, yra būtina nuolat tobulinti savo IT paslaugų valdymo sistemos kokybę atliekant ISO 20000 sertifikavimą, suteiktą patikimos ir nepriklausomos sertifikavimo įstaigos. Kadangi prieš sudarydamos sandorius vis daugiau įmonių reikalauja ISO 20000 sertifikato, jis sparčiai tampa privalomu.

 

ISO 20000 Informacinės technologijos. Paslaugų valdymas - pasaulyje pripažįstamas informacinių technologijų paslaugų valdymo standartas. Standartas kilo iš britų standarto BS 15000 modelio ir yra derinamas su Valstybinės komercijos įstaigos (angl. OGC) IT infrastruktūros biblioteka (angl. ITIL). ISO 20000 buvo sukurtas siekiant suteikti IT paslaugų vadybai ir infrastruktūrai, tiek vidinei, tiek užsakomajai, nuoseklumo, kuris būtų naudingas ir darbuotojams, ir klientams. Galutinis tikslas yra veiksmingas bendras IT paslaugų valdymas. Standartas paremtas pagrindiniais procesais, pradedant aptarnaujančio personalo atsiskaitymu vadovybei, IT paslaugų biudžeto sudarymu ir apskaita, ir baigiant informacijos saugumu, tiekėjų, incidentų, pokyčių ir informacijos atskleidimo valdymu. 

Pagrindiniai sertifikavimo pagal ISO 20000 pranašumai: 
- sąnaudų mažinimas didinant produktyvumą;
- pasitvirtinusios gerosios praktikos taikymas;
- geresnis verslo tikslų ir IT suderinamumas, mažinant riziką ir gerinant visų verslo sričių ir IT komunikavimą;
- IT sektorius pripažįsta ISO 20000 visame pasaulyje.

Sertifikavimas pagal ISO 20000 padeda įmonėms patobulinti ir optimizuoti IT procesus, gerinti produktyvumą, o taip pat užtikrina kontroliuojamą vienodai aukštos kokybės paslaugų teikimą įmonės viduje ir išorėje, dideliems tinklams ir galutiniams vartotojams. Tai parodo įmonės įsipareigojimą išlaikyti IT paslaugų ir infrastruktūros patikimumą, stiprinti darbuotojų pasitenkinimą ir gerinti darbo kokybę, sykiu stiprinant įmonės bendrą įvaizdį.