Medžiagų ir įrangos sertifikavimas

MEDŽIAGŲ IR ĮRANGOS SERTIFIKAVIMAs

 
MŪSŲ PASIŪLYMAS

ATITIKTIES VERTINIMO PASLAUGOS

„Bureau Veritas“ teikia medžiagų ir įrangos, kurioms taikomos klasifikavimo taisyklės, sertifikavimo paslaugas. Teikiame įvairiose tarptautinėse laivybos direktyvose (SOLAS, MARPOL, COLREG, MED) išvardytas laivybos įrangos, tokios kaip gelbėjimo priemonės ir taršos prevencijos įranga, atitikties vertinimo paslaugas. Po to išduodame specialų „laivo vairo“ ženklą, kuris patvirtina laivo atitiktį.

TIPO PATVIRTINIMAS

„Bureau Veritas“ patikrina techninius dokumentus, kuriais nustatomas Jūsų produkto tipas, rekomenduoja atitinkamą bandymų programą ir padeda gauti tipo patvirtinimo liudijimą.

PRODUKTO PROJEKTO VERTINIMAS

„Bureau Veritas“ patvirtina, kad Jūsų naudojamos medžiagos ir įranga atitinka techniniuose dokumentuose nurodytus produkto projektinius reikalavimus.  

INDIVIDUALAUS PRODUKTO GAMYBA

„Bureau Veritas“ vykdo patikras, susijusias su individualaus produkto gamyba, į kurias įeina produkto bandymų paliudijimas.

TREČIOSIOS ŠALIES SERTIFIKAVIMO PASLAUGOS

„Bureau Veritas“ teikia laivybos medžiagų ir įrangos, kurios privalo atitikti pripažinto standarto reikalavimus, nepriklausomo sertifikavimo paslaugas.

Dėl konkrečios informacijos kreipkitės į „Bureau Veritas“ Klaipėdos atstovybę adresu Turgaus a. 23, tel. (8 46) 431 059, 8 610 78298 arba el. p. klaipeda@lt.bureauveritas.com.