NAUJIENOS

„BUREAU VERITAS LIT“  PRANEŠIMAS DĖL VIRUSO COVID-19

Apr. 1 2020

Susiklosčiusi situacija dėl viruso COVID-19 sukelia daug nežinomybės verslo įmonėms, vartotojams, reguliavimo institucijoms ir vyriausybėms.

„Bureau Veritas Lit“ siekdama užtikrinti, kad įmonėms toliau būtų teikiamos sertifikavimo ir mokymo paslaugos informuoja apie savo esminius įsipareigojimus:

1. deda visas pastangas, kad būtų apsaugota asmenų, kurie dalyvauja teikiant įmonės paslaugas, sveikata ir užtikrintas jų saugumas, ar tai būtų klientai, darbuotojai ar kiti paslaugas teikiantys subjektai, suinteresuotosios šalys ar bet kuris kitas subjektas, su kuriuo bendradarbiauja „Bureau Veritas Lit“.

2. įsipareigoja teikti pačios aukščiausios kokybės paslaugas, kad būtų užtikrinta, jog klientai gautų tinkamas sertifikavimo paslaugas laikantis standartų ir išsaugant pasitikėjimą. Kiek įmanoma, klientams bus teikiamos tos pačios kokybės paslaugos, kaip visada.

„Bureau Veritas Lit“ siekia palaikyti ryšį su savo klientais, kad būtų užtikrinta, paslaugų nenutraukiamumas, užtikrinant atsakomybę ir kontrolę. Naudodama nuotolinius auditavimo būdus ir taikydama kitas lanksčias priemones įmonė „Bureau Veritas Lit“ ir toliau vykdo akredituoto sertifikavimo veiklą pagal nustatytus procesus ir procedūras.

„Bureau Veritas Lit“ taip pat dirba ir palaiko ryšius su suinteresuotomis šalimis, siekdama užtikrinti, kad būtų palaikomas akredituoto sertifikavimo sistemos efektyvumas ir vientisumas. Įmonė palaiko ryšius su šiomis pagrindinėmis organizacijomis: Tarptautiniu akreditavimo forumu (IAF), Tarptautiniu automobilių gamintojų priežiūros biuru (IAOB), Tarptautine orlaivių ir erdvėlaivių sektoriaus kokybės grupe (IAQG) ir kitomis akreditavimo įstaigomis bei programų savininkais. Svarbu užtikrinti, kad tokie esminiai dalykai, kaip tiekimo grandinės, dar geriau veiktų šiuo laikotarpiu. Darbas su partneriais padės pasiekti šio tikslo.

Visas šias pastangas bus siekiama įgyvendinti skiriant ypatingą dėmesį dviem pagrindiniams dalykams – kaip užtikrinti sveikatą ir saugumą tų subjektų, kurie dalyvauja teikiant sertifikavimo paslaugas, siekiant užtikrinti standartų laikymąsi, išsaugoti visų klientų pasitikėjimą ir patenkinti suinteresuotųjų šalių poreikius.

Daugiau informacijos tel. (8 5) 239 50 70 arba el.p. vilnius@lt.bureauveritas.com.