Rizikos valdymo mokymai

News

Kviečiame į rizikos valdymo mokymus pagal ISO 31000:2018 standartą!

Jan. 24 2024

Rizikos valdymas versle: kodėl tai svarbu?

Turto ir išteklių apsauga. Efektyvus rizikos valdymas padeda apsaugoti organizacijos turtą ir išteklius nuo galimų grėsmių, tokių kaip finansiniai nuostoliai, žala reputacijai, reguliavimo pažeidimai ar veiklos sutrikimai. Nustatydamos ir pašalindamos riziką, įmonės gali apsaugoti savo investicijas ir išlaikyti ilgalaikį tvarumą.

Sprendimų priėmimo gerinimas. Rizikos valdymas suteikia vertingų įžvalgų, kurios padeda nustatyti sprendimų priėmimo procesus. Įvertinusios galimą riziką ir galimą jų poveikį, įmonės gali priimti pagrįstus sprendimus, kurie maksimaliai padidina galimybes ir sumažina galimas neigiamas pasekmes. Tai padeda optimizuoti išteklių paskirstymą ir pagerinti bendrą sprendimų priėmimo efektyvumą.

Veiklos tęstinumo užtikrinimas. Tinkamas rizikos valdymas užtikrina, kad įmonės gali tęsti veiklą net ir netikėtų įvykių ar krizių atveju. Nustatydamos ir planuodamos galimas rizikas, organizacijos gali sukurti strategijas, kaip sumažinti trikdžius, greitai atsigauti ir palaikyti esmines operacijas. Tai sumažina rimtų finansinių ar veiklos padarinių, galinčių kelti grėsmę verslo išlikimui, tikimybę.

Suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo kūrimas. Efektyvus rizikos valdymas rodo organizacijos pranašumą suinteresuotosioms šalims, įskaitant klientus, investuotojus, darbuotojus.

Tarptautinis standartas „LST ISO 31000:2018 Rizikos valdymas. Gairės“ pateikia išsamią ir pritaikomą sistemą, kuri gali būti itin naudinga organizacijoms, padedant joms efektyviai valdyti riziką ir pagerinti bendrą našumą bei atsparumą. 

Susidomėjote? Kviečiame dalyvauti naujame „Bureau Veritas Lit“ mokymų kurse:

Naujiena! Rizikos valdymas pagal ISO 31000:2018 (Online!)
Data: 2024 m. vasario 8 d.
Lektorius: Gintaras Davalga, „Bureau Veritas Lit“ auditorius, lektorius
Vieta: nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams“
Baigę programą, dalyviai supras: svarbias rizikos valdymo sąvokas, rizikos valdymo pagrindinius principus, kaip integruoti rizikos valdymą į organizacijos vadybos sistemą, kaip suprojektuoti ir įgyvendinti rizikos valdymo procesą, rizikos valdymo dokumentavimo praktiką.
Mokymų temos: pagrindinės rizikos valdymo sąvokos ir principai, rizikos valdymo integravimas į organizacijos vadybos sistemą, rizikos valdymo procesas, rizikos valdymo dokumentavimas.
Kaina: 189 Eur plius PVM. 
*Mokymams reikalingas kompiuteris ar mobilusis įrenginys su internetu ir garso sistema.
**Gavę apmokėjimą, atsiųsime prisijungimo prie mokymų nuorodą bei instrukciją.

Kilus klausimų, susisiekite su mumis tel. (8 5) 239 51 56, 8656 09991 arba el. p. mokymai@bureauveritas.com.