RoHS – PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ TYRIMAI

News

RoHS – pavojingų medžiagų tyrimai

Sep. 14 2023

2011/65/ES Europos Sąjungos direktyva numato, kad Europos rinkoje cirkuliuojančiuose elektros ir elektroniniuose gaminiuose neturėtų būti jokių kenksmingų elementų ar cheminių medžiagų, galinčių pakenkti aplinkai ar žmogaus sveikatai. Gamintojai, įgaliotieji atstovai, mažmenininkai ir importuotojai, norintys prekiauti tokia produkcija EU rinkoje, privalo turėti RoHS gaminio sertifikatą. Visus reikiamus tyrimus RoHS gaminio sertifikatui gauti, jau galime atlikti BUREAU VERITAS akredituotoje laboratorijoje.

Nustatysime, ar gaminyje nėra draudžiamų medžiagų pagal DIN EN 62321. Taip pat, pateiksime ataskaitą, kurioje atsispindės leidžiamos naudoti cheminės medžiagos, esančios reikalaujamame intervale. Šią informaciją galėsite naudoti produktui skirtoje techninėje byloje, kaip tai numato standartas DIN EN IEC 63000.

Ko reikia norint tirti gaminį mūsų akredituotoje laboratorijoje ir kaip tai vyksta?
- Pateikiate pilnai surinktą galutinį produktą;
- gaminys išardomas į atskiras dalis, surenkama foto dokumentacija; 
- visi vienarūšiai komponentai tiriami, ar nėra tam tikrų medžiagų, tokių kaip švinas, gyvsidabris, kadmis, šešiavalentis chromas, polibrominti bifenilai (PBB), polibromintas difenilas, eteriai (PBDE) ir ftalatai (BBP, DBP, DEHP; DIBP);
- išduodami laboratorinių tyrimų protokolai, kurie tampa gaminio techninės bylos dalimi.

Medžiagų mėginiai tiriami naudojant įvairius analitinius metodus, tokius kaip rentgeno fluorescencinė spektroskopija (XRF) arba dujų chromatografija-masių spektrometrija (GC-MS), siekiant nustatyti pirmiau minėtų medžiagų buvimą ar jų kiekį.

Kontaktai susisiekti:
Tel. nr. 8 698 77 618, el. p. airida.peseckiene@bureauveritas.com