Poveikio aplinkai vertinimas ir tyrimai

Teigiamo poveikio aplinkai skatinimas ir organizacijos apsauga

Iššūkiai

Didėjant ES direktyvų dėl poveikio aplinkai vertinimo skaičiui, darosi ypač svarbu numatyti ir valdyti riziką aplinkai, jei norite, kad jūsų organizacija išvengtų atsakomybės. Išsamūs aplinkos apsaugos tyrimai ir ekspertų patarimai yra gyvybiškai svarbūs, nustatant, ar vykdomi reikalavimai. Tinkamas vadovavimas padeda užtikrinti, kad ateityje būtų priimami tokie sprendimai, kurie yra geriausi ir bendrovei, ir aplinkai.

Poveikio aplinkai valdymas

Poveikio aplinkai vertinimas ir tyrimai yra paslaugų kompleksas, teikiamas organizacijoms, kurių statiniai ir veiklos teritorijos gali turėti poveikio aplinkai. „Bureau Veritas“ turi unikalios teisinės kompetencijos ir techninių įgūdžių tokiose srityse kaip dirvožemio tarša, oro kokybė, hidrologija, triukšmo tarša, ekologija, geotechninė rizika ir landšaftas. Aplinkosauginis įvertinimas gali apsaugoti jūsų bendrovę nuo atsakomybės už žalą aplinkai, padarytą sudarinėjant nekilnojamojo turto sandorius.

Vietovės aplinkos apsaugos įvertinimo I-ojo etapo ataskaita

Ši ataskaita yra ruošiama nekilnojamojo turto objektams, ir joje nustatoma atsakomybė už konkrečią aplinkai padarytą žalą. Pagrindiniai aspektai yra šie: galima dirvožemio tarša, gruntinių vandenų kokybė, paviršinių vandenų kokybė, statybinių medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto, nustatymas, vietovėje laikomų arba naudojamų toksiškų medžiagų surašymas, pelėsinių grybelių ir pelijimo įvertinimas bei kitų patalpų oro kokybės parametrų įvertinimas