įstatymu numatytas sertifikavimas

SERTIFIKAVIMAS VĖLIAVOS ADMINISTRACIJOS VARDU

MŪSŲ PASIŪLYMAS

VĖLIAVOS VALSTYBIŲ ADMINISTRACIJŲ PRIPAŽINIMAS

Mus, kaip oficialią sertifikavimo įstaigą, pripažįsta daugiau kaip 160 vėliavos valstybių administracijų – esame pripažinta organizacija. Kvalifikuotų inspektorių tinklas yra pasirengęs vykdyti visą susijusią sertifikavimo veiklą, pradedant krovos linijų ir tonažo patikra ir baigiant atitikties su žmogaus gyvybės apsauga jūroje ir jūrų taršos prevencija susijusiems reikalavimams patvirtinimu.

MARPOL PATIKRA IR SERTIFIKAVIMAS

Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL) tikslas yra užkirsti kelią ir mažinti vandenynų taršą iš laivų. Daugiau kaip 130 nacionalinių administracijų yra suteikusios įgaliojimus „Bureau Veritas“ tikrinti atitiktį MARPOL reikalavimams.

SOLAS PATIKRA IR SERTIFIKAVIMAS

Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) pateikiami reikalavimai, susiję su visais laivų saugos aspektais. „Bureau Veritas“ pasaulinis inspektorių tinklas atlieka patikras ir sertifikavimą nuo laivo statybos iki eksploatavimo pabaigos.

TARPTAUTINIS SAUGAUS EKSPLOATAVIMO IR TARŠOS VALDYMO KODEKSAS (ISM)

Tarptautinis saugaus eksploatavimo ir taršos valdymo kodeksas buvo sukurtas siekiant gerinti saugą ir taršos prevenciją jūroje. „Bureau Veritas“ turi daugiau kaip 180 kvalifikuotų vadovaujančių auditorių visame pasaulyje, kurie atlieka ISM auditus ir išduoda atitinkamus sertifikatus.  

TARPTAUTINIS LAIVŲ IR UOSTO ĮRENGINIŲ APSAUGOS KODEKSAS (ISPS)

ISPS kodeksu siekiama nustatyti tarptautinę struktūrą dėl pavojaus laivams arba uosto įrenginiams nustatymo ir įvertinimo. Apie 100 vėliavos valstybių administracijų yra suteikusios „Bureau Veritas“ pripažintos apsaugos organizacijos (angl. RSO) statusą, kuris leidžia tvirtinti laivų apsaugos planus, vykdyti auditus ir išduoti tarptautinius laivo apsaugos sertifikatus (angl. ISSC).

KONVENCIJA DĖL DARBO JŪRŲ LAIVYBOJE (MLC)

Tarptautiniais reisais plaukiojantys komerciniai laivai, kurių bendroji talpa yra 500 tonų ar daugiau, pagal MLC konvenciją privalo turėti darbo jūrų laivyboje (MLC) liudijimą ir darbo jūrų laivyboje atitikties deklaraciją (DMLC). „Bureau Veritas“ pasaulinis tinklas ir patirtis leidžia padėti Jums įvykdyti visus su MLC susijusius įsipareigojimus.

UOSTO VALSTYBĖS KONTROLĖ

Uosto valstybės kontrolės (angl. PSC) inspektoriai tikrina į uostus įplaukiančių užsienio laivų atitiktį tarptautinių konvencijų reikalavimams. „Bureau Veritas“ padeda užtikrinti sklandžią patikrą ir sumažinti neatitikčių nustatymo riziką, siūlydama įvairias uosto valstybės kontrolės paslaugas, įskaitant ir mūsų naudingą „PSC Ready“ programėlę.

Dėl konkrečios informacijos kreipkitės į „Bureau Veritas“ Klaipėdos atstovybę adresu Turgaus a. 23, tel. (8 46) 431 059, 8 610 78298 arba el. p. klaipeda@lt.bureauveritas.com.