NAUJIENOS

Perėjimas prie ISO 50001:2018

Liep. 29 2019

Tarptautinė standartizacijos organizacija (angl. International Standartization Organization - ISO) 2018 metų rugpjūčio mėnesį paskelbė antrąjį Energijos vadybos sistemos standarto leidimą – ISO 50001:2018, kuris pakeis pirmąjį - ISO 50001:2011. 

Naujos standarto versijos tikslas - apibrėžti reikalavimus organizacijoms, kurios yra suinteresuotos sukurti, įdiegti, prižiūrėti ir tobulinti energijos vadybos sistemą. 

Pokyčiai 2018 m. standarto versijoje

Nauja versija ženkliai skiriasi nuo ankstesnės Svarbiausi pakeitimai apima aukšto lygio struktūros (angl. High level structure), bendrų terminų, identiško pagrindinio teksto bei apibrėžimų įvedimą. Todėl standarto struktūra dabar atitinka tokius vadybos sistemos standartus, kaip ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir kt. Tai organizacijoms palengvins dviejų ar daugiau standartų integravimą į bendrą vadybos sistemą.

Pagrindiniai perėjimo prie ISO 50001:2018 etapai

Pereinamasis laikotarpis trunka 3 metus, t. y. nuo standarto išleidimo 2018 m. rugpjūčio 21 d. iki 2021 m. rugpjūčio 21 d., kuomet nustos galioti ISO 50001:2011 sertifikatai. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu galioja ir ISO 50001:2011 ir ISO 50001:2018 sertifikatai. Pagrindiniai tolesni etapai:

  • 2019 m. rugpjūčio 21 d. – paskutinė sutarčių dėl sertifikavimo pagal 2011 metų standarto versiją sudarymo diena. Tai taikoma naujoms sertifikavimo sutartims,  pakartotiniam sertifikavimui bei pereinant iš kitų sertifikavimo įstaigų.
  • 2020 m. vasario 21 d. – paskutinė diena atlikti auditą pagal 2011 metų standarto versiją.
  • Nuo 2020 m. vasario 22 d. visi auditai bus atliekami tik pagal ISO 50001:2018 standartą. 
  • - 2021 m. rugpjūčio 21 d. nustos galioti visi ISO 50001:2011 sertifikatai.

Siekiame padėti savo klientams sklandžiai pereiti prie naujosios versijos, todėl rekomenduojame laikytis tokio veiksmų plano (sąrašas nėra išsamus):

1. Įsigyti ISO 50001:2018 standartą 

2. Nustatyti tobulintinas sritis atsižvelgiant į naująją standarto versiją

3. Parengti veiksmų planą

4. Informuoti ir apmokyti visus susijusius asmenis

5. Atnaujinti esamą energijos vadybos sistemą pagal ISO 50001:2018 reikalavimus ir patikrinti jų veiksmingumą

6. Atlikti bent vieną vidaus auditą ir vieną vadovybinę analizę siekiant įvertinti vadybos sistemos tinkamumą ir pasirengimą naujosios standarto versijos reikalavimams įvykdyti

7. Nustatyti koregavimo veiksmus, kurių reikia vidinio audito metu paaiškėjusioms problemoms spręsti, ir parengti atitinkamą veiksmų planą bei jį įgyvendinti

8. Susisiekti su "Bureau Veritas" dėl sertifikavimo audito suplanavimo

Mūsų sertifikavimo įmonė yra pasirengusi padėti jums šiuo pereinamuoju laikotarpiu ir gali:

- Pravesti mokymus pagal konkrečius jūsų įmonės poreikius arba pakviesti dalyvauti mūsų organizuojamuose atviruosiuose kursuose;

- Atlikti preliminarų auditą.