Bureau Veritas grupė prisijungė prie JT Pasaulinio susitarimo

News

„Bureau Veritas“ grupė prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo

Mar. 15 2024

„Bureau Veritas“ grupė didžiuojasi, galėdama pranešti, kad nuo šiol yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo – didžiausios pasaulyje iniciatyvos, susijusios su įmonių socialine atsakomybe (ĮSA) – narė. Šiuo žingsniu grupė patvirtina savo įsipareigojimą laikytis dešimties savanoriškos iniciatyvos principų, kuriais siekiama plėtoti visuotinius žmogaus teisių, darbo jėgos, aplinkosaugos ir kovos su korupcija principus. 

Tokie įsipareigojimai yra neatsiejama „Bureau Veritas“ strategijos, kuria siekiama, kad įmonių socialinė atsakomybė ir tvarumas taptų pagrindiniais vertės kūrimo modelio aspektais, dalis. Prisijungimas prie Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo taip pat yra naujas žingsnis į grupės atsidavimą atsakomybei. Jos dabartinės pastangos sukurti geresnę darbo vietą, geresnę aplinką ir geresnę verslo praktiką yra visiškai suderintos su dešimčia Pasaulinio susitarimo principų ir 17 Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų.