Bioenergy insight

News

Švarios bioenergijos gavyba ir panaudojimas

Oct. 6 2021

Verslo įmonės visame pasaulyje stengiasi mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą bei anglies dvideginio pėdsaką ir todėl nemaža jų dalis pereina prie atsinaujinančių energijos šaltinių. Viena iš galimų alternatyvų yra bioenergija, t.y. energijos šaltinis, gaunamas iš organinių medžiagų ir galintis tiekti šilumą, elektrą bei kurą.

Tačiau įmonės, norinčios naudoti bioenergiją, turi žinoti kokia yra jos tiekimo grandinė. Ankstesni ginčai dėl apsirūpinimo ja buvo susiję su miškų kirtimu, netiesioginio žemės naudojimo paskirties keitimo rizika ir metano tarša. Todėl jos gavybos atitiktis teisės aktams tampa vis svarbesnė norint, kad toks pasirinktas sprendimas būtų iš tikrųjų tvarus. Kur ir kaip gaminama energija bei šio proceso metu išmetamas anglies dvideginis yra tie veiksniai, kuriuos reikia stebėti ir tikrinti.

KAS YRA BIOENERGIJA IR KAIP JI IŠGAUNAMA?

Skaidydami organines medžiagas, tokias kaip žemės ūkio kultūros, gyvūnų ir augalų atliekos bei likučiai, dar vadinami žaliava ar biomase, galime sukurti bioenergiją. Tai galima padaryti deginant, naudojant bakterijas irimo procesui arba dujinant. Tos žaliavos, kurios yra sausos, pavyzdžiui, mediena, yra deginamos krosnyse, kad užvirintų vandenį, gamintų garą ir varytų turbinas. Šlapios žaliavos, tokios kaip gyvūninės kilmės atliekos, yra paliekamos pūti deguonies neturinčiuose rezervuaruose siekiant išgauti biodujas ir biometaną, kurie yra surenkami ir sudeginami [1] arba pumpuojami į gamtinių dujų tinklą. Biomasė taip pat gali praeiti dujinimo procesą, kurio metu ji yra veikiama aukštos temperatūros, siekiant išgauti sintezės dujas, kurios gali būti deginamos gaminant elektrą [2].

Dėl to, kad medžiai, pasėliai ir atliekos natūraliai absorbuoja ir kaupia CO2, būtina užtikrinti sveiką pusiausvyrą tarp biomasės išgavimo ir miškų bei kitų augalinių išteklių priežiūros. Bioenergijos neutralumas taršai priklauso nuo daugelio veiksnių, ypač nuo gaminamos biomasės tipo ir nuo to, ar ji gaunama iš jau esamo anglies dioksidu turtingo ploto, pavyzdžiui, sengirių, pelkių ar durpynų.

KOKIOS BŪNA PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU BIOMASĖS TVARUMU?

Jei mediena deginama, įmonės turi užtikrinti, kad jos tokia pat sparta atsodintų medžius ir galėtų išlaikyti ilgalaikius gamybos pajėgumus. To nepadarius gali padidėti anglies dvideginio išmetimai, nes bus sudeginama daugiau medienos negu jos ataugs. Sojų pupelių arba palmių aliejus gali būti laikomas tvariu, jei nebuvo kertami miškai. Jei deginamos gyvūninės kilmės atliekos, metanui surinkti ir išvengti jo patekimo į atmosferą būtina naudoti uždarus rezervuarus.

Biomasės tvarumas yra susijęs ne tik su anglies dvideginiu. Jos išgavimas gali paveikti biologinę įvairovę ir sukelti pavojingus žemės naudojimo paskirties pokyčius. Taip pat svarbūs ir socialiniai veiksniai: reikia laikytis saugių darbo sąlygų ir įstatymų, žemės ir žmogaus teisių.

BIOKURAS KAIP VEIKSMINGAS SPRENDIMAS TRANSPORTUI

Pereidamos prie bioenergijos, organizacijos gali žymiai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimą. Ši nauda labiausiai jaučiama pramonės šakose, kurios šiuo metu labai priklauso nuo iškastinio kuro, pavyzdžiui, transporte.

Biokuras jau plačiai naudojamas kelių transporte, o laivybos kompanijos ir oro linijos taip pat pradeda pereiti prie šio ekologiškesnio kuro. Šią tendenciją palaiko ir tiekimo galimybės - biokuro gamyba per ateinančius 5 metus turėtų padidėti 25 proc. [3], ir reguliavimas. Šalys ir reguliuojančios institucijos, įskaitant JAV ir Europos Sąjungą, sukūrė politikos mechanizmus, skirtus sumažinti taršą iš transporto priemonių naudojamų degalų ir remti biokuro naudojimą. ES atsinaujinančios energijos direktyvoje 2018/2001 (RED II) skatinamas „pažangus“ biokuras ir ribojama netvarių pasėlių pagrindu pagamintų biodegalų dalis, atsižvelgiant į jų poveikį žemės naudojimo paskirties pokyčiams.

Tarptautinės aviacijos anglies dvideginio kiekio kompensavimo ir mažinimo sistema (CORSIA) yra pagrindinis aviacijos mechanizmas siekiant ilgalaikių taršos anglies dvideginiu mažinimo tikslų. Aviacijos sektorius išmeta 1,9 proc. viso pasaulio ŠESD kiekio [4]. Kad atitiktų CORSIA reikalavimus, aviakompanijos turės rinktis tvarų aviacinį kurą, dėl kurio bus išmetama mažiau teršalų. Biokuras šiandien yra lengviausiai prieinamas toks kuras.

KURAS ŽIEDINĖS EKONOMIKOS MODELIUI

Dar viena nauda bioenergiją naudojančioms įmonėms yra jų kuriamas indėlis į žiedinės ekonomikos modelį. Gamybos grandinės likučių pavertimas atsinaujinančiomis žaliavomis energijos gamybai leidžia įmonėms išsaugoti išteklius, pakartotinai naudoti subproduktus ir perdirbti atliekas, kad išlaikytų didžiausią vertę. Pavyzdžiui, panaudotas kepimo aliejus vis dažniau renkamas iš restoranų ir maisto pramonės operatorių ir iš jo gaminamas biodyzelinas, o siekiant užtikrinti, kad atliekos iš tikrųjų yra atliekos, naudojama tiekimo grandinės verifikacija. Atsisakydamos tradicinės „imk-gamink-išmesk atliekas“ sistemos ir naudodamos šią uždaro ciklo sistemą, organizacijos gali sumažinti atliekų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą: kalbant apie panaudoto aliejaus perdirbimą, įmonės taip pat gali gauti mokesčių lengvatas Europoje.

Biomasės briketai gali būti gaminami iš įvairių organinių medžiagų, todėl biokuras yra iš esmės yra neribotas išteklius. Dėl plataus prieinamumo, jo yra mažesnės naudojimo ir gamybos sąnaudos, lyginant su tradicinio iškastinio kuro sąnaudomis. Be to, ES įmonėms, kurios pereina prie bioenergijos, gali būti taikomos finansinės paskatos pagal daugelį finansavimo programų.

Galiausiai vartotojai taip pat keičia įpročius bei pasirinkimus ir vis labiau supranta neigiamą galimo pirkinio poveikį aplinkai. Perėjusios prie bioenergijos, įmonės gali pritraukti ir išlaikyti šiuos etiškai mąstančius klientus.

TVARIOS BIOENERGETIKOS ĮGYVENDINIMAS IR VERIFIKACIJA

Verslui, siekiančiam užsitikrinti šiuos privalumus, yra galimos kelios sertifikavimo schemos. Plačiausiai naudojamas yra Tarptautinis tvarumo ir anglies dvideginio sertifikavimas (ISCC), tai pasaulinė sertifikavimo sistema, patvirtinanti žaliavų tvarumą. Kaip ir visos ES patvirtintos esamos programos, ISCC skatina miškų ir biologinės įvairovės apsaugą dėka tvariai gaminamos biomasės [5]. Savanoriškas sertifikavimas gali padėti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, skatinti tvarų žemės naudojimą ir atsekamumą, kartu suteikiant galimybę įmonėms įrodyti, kad biokuro ir biomasės gamyba atitinka ES reglamentus.

Aviacijos pramonės įmonėms, norinčioms naudoti tvarius aviacinius degalus, ISCC sukūrė specialią biodegalų sertifikavimo sistemą CORSIA. Pasinaudojusios šia sistema, įmonės gali įrodyti tvarią biomasės gamybą, taip pat kuro atitiktį ŠESD ir kitiems tvarumo kriterijams. Reikalavimus atitinkantis kuras turi sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą mažiausiai 10 proc. per visą savo gyvavimo ciklą ir būti gaminamas iš biomasės, gautos iš žemės, kurioje yra daug anglies dvideginio [6].

Verslas gali gauti papildomą sertifikatą per SURE programą, kuri skatina didelės biologinės įvairovės ir dideles anglies dvideginio atsargas turinčios žemės apsaugą. Sistema suteikia organizacijoms galimybę pademonstruoti elektros energijos ir šilumos, pagamintos iš biomasės, tvarumą ir leidžia parodyti atitiktį ES RED II direktyvos reikalavimams.

KAIP MES JUMS GALIME PADĖTI GAUTI SERTIFIKATĄ

„Bureau Veritas“ sertifikatas gali padėti įmonėms įrodyti jų naudojamos bioenergijos atitiktį ekologiniams reikalavimams. Mūsų paslaugos leidžia joms parodyti savo ryžtą laikytis tvarių sprendimų ir išvengti kaltinimų apsimestiniu ekologiškumu ir žalos jų reputacijai.

Mūsų, kaip vieno iš pasaulinių sertifikavimo lyderių, patirtis daro mus idealiu partneriu įmonėms, vertinančioms tvarų vystymąsi. „Bureau Veritas“ sertifikavimas yra akredituotas atlikti ISCC ES, ISCC CORSIA, REDcert ES ir SURE auditus, taip pat 2BSvs ir KZR INiG. Sertifikavimas pagal šias sistemas leis įmonėms įrodyti savo bioenergijos atitiktį tvarumo kriterijams, kuriuos nustato šios tarptautiniu mastu pripažintos įstaigos.

Jeigu jūsų įmonė nori naudoti ir sertifikuoti tvarią bioenergiją - susisiekite su mumis

NUORODOS:
[1] Good Energy: what is bioenergy?
(https://www.goodenergy.co.uk/our-energy/our-fuel-mix/what-is-bioenergy/)


[2] Biopower basics
(https://www.energy.gov/eere/bioenergy/biopower-basics)


[3] IEA: Transport biofuel forecast
(https://www.iea.org/reports/renewables-2019/transport#abstract)


[4] Climate change and flying: what share of global CO2 emissions come from aviation?
(https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-aviation)


[5] ISCC for the sustainable energy sector
(https://www.iscc-system.org/process/market-applications/iscc-for-energy/)


[6] CORSIA SAF Certification with ISCC
(https://www.iscc-system.org/wp-content/uploads/2019/09/ICAO-Environmental-Report-CORSIA-SAF-Certification-with-ISCC.pdf)