OHSAS 18001 sertifikavimas

Pademonstruokite savo gebėjimą valdyti riziką

OHSAS 18001 yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms. 

Standarto tikslas - paremti ir skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais. Įmonėje diegiama vadybos sistema pagal OHSAS 18001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą. Standarto reikalavimai įgalina organizaciją identifikuoti ir valdyti visas su kasdienine veikla ir neįprastomis situacijomis susijusias rizikas bei gerinti šio valdymo efektyvumą.

OHSAS 18001 sertifikatai galios iki 2021 m. kovo 12 dienos.

„Bureau Veritas“ gali atlikti Jūsų įmonės arba organizacijos sertifikavimą pagal naująjį darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos standartą ISO 45001 ir išduoti visame pasaulyje pripažįstamą sertifikatą. 

ISO 45001 – Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) tarptautinis standartas, kuris pakeičia Didžiosios Britanijos standartą OHSAS 18001.

OHSAS 18001 pakeitimą į ISO 45001 daugiausia lėmė skirtingose šalyse taikomos nevienodos OHSAS 18001 standarto sąlygos, taip pat sunkumai, su kuriais susiduriama pastarąjį standartą diegiant kartu su dažniausiai naudojamais standartais ISO 9001 ir ISO 14001. Todėl ISO 45001 standartas buvo parengtas naudojant aukšto lygio struktūrą, kaip ir kituose ISO standartuose. Vienodos struktūros turinys, turintis daug bendrų nuostatų, leidžia sklandžiai integruoti jį drauge su kitomis vadybos sistemomis, tokiomis kaip ISO 9001 ir ISO 14001.